Broen Tønder

Hvad går initiativet ud på?

”Broen Tønder” er en frivillig, social forening i Tønder kommune, som startede i september 2011, og er en lokalafdeling af det landsdækkende projekt ”Broen Danmark”. Som formål har vi at støtte udsatte børn, således at de på lige fod med alle andre børn har mulighed for en aktiv og indholdsrig tilværelse med idræt og foreningsaktiviteter. Målgruppen er overordnet socialt udsatte børn og unge i alderen 6-17 år: • hvor forældrenes situation er en hindring for deltagelse i fritidsaktiviteter. • som mangler socialt samvær med udgangspunkt i fritidsaktiviteter. • som er i fare for at havne i kriminalitet eller misbrug og som vil have gavn af fritidsaktiviteter. Fælles for alle børn/unge er, at de og deres familie af forskellige årsager er i en situation, som vanskeliggør, at de selv kan afholde udgiften. Vi får henvendelser fra hele Tønder Kommunes sagsbehandlere, fra lærere, fra foreninger osv. om børn og unge der har brug for hjælp, således at de kan fortsætte med at deltage i deres fritidsaktiviteter eller starte nye aktiviteter op. I 2014 ydede vi støtte til ca.110 børn. I 2015 har vi indtil nu (5.oktober) ydet støtte til 136 børn, så i år kommer vi op på mindst 150 børn. Hvert år er tallet steget. Der er ydet støtte til følgende: • Kontingent løbende til fodbold, musik, håndbold, svømning, fitness, spejder osv. • Kontingent løbende til mini/junior klub • Kontingent løbende til ride klub • Betaling for deltagelse i landspokalstævne • Tilskud til indkøb af fodboldstøvler, badetøj, ridetøj o. lign. De fleste tilskud ydes som til kontingent til idrætsforeninger og til idrætstøj. Gennemsnitligt ydes der ca.1000kr pr. barn pr. gang. Man kan læse mere om Broen Tønder her: http://broen-danmark.dk/tonder/

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Idrætsforeninger får gavn af vores initiativ på flere måder. Det betyder i første omgang, at foreningerne får medlemmer de ellers ikke vil få. Ofte ser vi desuden, at når først et medlem af en familie er startet trækker de flere medlemmer af familien med sig. Det må også opleves som en tilfredsstillelse at nå ud til børn og unge, som er udsatte og som det ellers er svært eller umuligt at få kontakt til og være med til at give disse børn en livsbekræftende oplevelse i et sundt fællesskab. At give udsatte børn og unge oplevelsen af at kunne noget, at kunne være med på lige fod med andre børn og derigennem få større selvtillid og selvværdsfølelse. Det må kunne være et flot mål for foreningsidrætten at medvirke til dette. En del af de børn Broen hjælper er flygtningebørn, og her er foreningssporten en meget vigtig integrationsfaktor. Sportens sprog er internationalt, og som sagt i foreningssporten mødes man på lige fod, og her kan man få nye venner på tværs af sociale og nationale skel, hvilket kommer alle til gode.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Med hensyn til effektivitet: Alle de penge Broen Tønder får ind via fundraising, donationer og arrangementer går til udsatte børn og unge. Vi handler hurtigt. Den ene dag får vi en ansøgning om hjælp, og næste dag er pengene overført til den forening, som barnet gerne vil gå hos, og der er lavet aftale om køb af sportstøj i de butikker, vi har aftaler med. De udsatte familier har aldrig selv pengene i hånden, så vi ved at pengene bliver brugt til rette formål. Foreningerne skal melde tilbage til os ,hvis barnet holder op med at gå. Vi har altid haft penge på kontoen til at hjælpe de børn, der har søgt om hjælp. Indtil nu i 2015 har vi hjulpet 136 børn i Tønder kommune. Med hensyn til kompetence: Broen Tønder gør meget for at blive kendt i lokalsamfundet, så så mange som muligt kan få gavn af os. Vi har bl.a. holdt møder for de folk, som kan henvise børn og unge til os.Det er kompetente folk, som henviser børn og unge til os. Vi støtter børnene med kontingent i al den tid, de går til en aktivitet og har brug for vores hjælp. Når det ønskes går vi med barnet ud og køber det nødvendige idrætstøj, f.eks. ofte med flygtningebørn, hvis forældre ikke taler eller forstår dansk særlig godt.. Innovation: Det særlige ved Broen er, at vi kan yde hjælp i det øjeblik, der er brug for den, lige når barnet er mest motiveret og gerne vil i gang eller har brug for at komme i gang. Støtten går desuden til de, der har mest brug for den, udsatte børn og unge. Børn fra udsatte familier er generelt mindre repræsenteret i foreningerne. Vi er med til at fremme en aktiv fritid og derved hindre marginalisering for disse unge og børn.. Aktive unge klarer sig bedre i skolen og får bedre sociale kompetencer og bedre mulighed for at bryde en evt. negativ social arv.