Aktiv onsdag, Struer

Hvad går initiativet ud på?

Motion & social samvær for aldersgruppen 60+. Mere end 15 forskellige aktiviteter med forskellige sværhedsgrader, så alle har mulighed for at røre sig og være sammen socialt. Fælles sang, kaffe, opvarming, gymnastik, stolemotion, ringo, bordtenneis, curling, bowls, hockey, badminton, stavgang, vandgymnastik i varm vands bassin & bob, for at nævne nogle af aktiviteterne. 2 timer hver onsdag i vinterhalvåret. Vores visioner er: - At få flest mulige seniorer til at motionere - At få seniorer der allerede er i gang til at motionere mere - At få de der har motioneret tidligere inspireret til at begynde igen - At få fat i de der forlader arbejdsmarkedet straks, så de ikke bliver passive Udover den aktive onsdag har vi badminton, bordtennis og BOWLs om tirsdagen samt kurbad med vandgymnastik om fredagen. Endvidere arrangerer vi busture til Bakken i København og de forrige 4 år lavede vi ferielejre for seniorer – 3 forrygende døgn på højskole – var titlen og mere end 70 deltagere nød hver gang godt af disse herlige døgn sammen. Sidste år blev det afløst af en bustur til Mosel, hvor 46 seniorer var med. Til næste år står et nyt udvidet Fritidscenter Struer færdigt, og nu får vi plads til at få mange flere med.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Vi har ofte ramt loftet mht. til plads, idet vi udnytter hver en meter i 2 haller, et squash – center, et motionscenter samt alle mellemgange og sidearealer. Vi drikker kaffe i 3 adskilte rum, men synger sammen via et højtaleranlæg. Men med udvidelsen kan vi tilbyde endnu flere seniorer at motionere. Alt dette kan enhver komme og se og lade sig inspirere samt få en snak med os om hvordan alt dette har kunnet lade sig gøre. UDEN at det koster kommunen andet end refusion til halleje, alt er udført af og med frivillige kræfter og deltagernes egenbetaling på 25,- kr. for kaffe, motion, sang, samvær, latter og smil.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Frivillige ild sjæle startede Aktiv onsdag op for 8 år siden, Ledelsen består af 6 udvalgsmedlemmer, samt yderligere 16 instruktører alle som ulønnet frivillige hjælper. Aktiv onsdag samler hver onsdag i vinterhalvåret i gennemsnit mere end 200 deltagere i alderen 60+, som kan være socialt sammen og få motion, hvilket er af stor betydning for folke sundheden. Netop i år bliver Aktiv Onsdag 8 år, hvor vi gennem årene har været igangsætter på forskellig vis for aktiviteter i såvel vinter- som sommerhalvåret.