Universitetsroning

Hvad går initiativet ud på?

I april 2013 startede Aalborg Roklub dansk universitetsroning i samspil med Aalborg Event og Aalborg Universitet. Et forehavende som ikke havde eksisteret siden 1987. De studerende på Aalborg Universitet har taget ideen om universitetsroning til sig, og studerende fra alle fire fakulteter og mange forskellige studier kombinerer i dag det faglige med en aktiv livsstil. Selvom universitetsroning primært er for universitetsstuderende, er der også plads til unge ikke studerende med interesse for roning. Således opstår der en mulighed for ikke studerende at møde andre, som deler samme interesse for roning og en aktiv livsstil. Derudover er en idrætsbaggrund ikke et krav for at starte til roning. På denne måde imødekommer universitetsroning alle unge, studerende såvel som ikke studerende, nybegyndere såvel som øvede, både på konkurrence- og på motionsniveau. Formålet med initiativet i Aalborg Roklub er at sprede universitetsroning til hele landet, og forsøge at genoprette den gamle tradition, hvor universiteterne mødes ved nationale og internationale regattaer og konkurrerer. Universitetsroning i Aalborg tæller i slutningen af udendørssæson 2015 ca. 40 aktive roere, som mødes hver morgen klokken 6:00 for at træne, inden studie eller arbejde. I 2014 vandt AAU over Københavns Universitet (KU) ved DM for universitetsroere. I 2015 deltog AAU i European University Rowing Champions Ships i Hannover, hvor AAU’s otter med styrmand blev nr.2 i B-finalen med 16 deltagende både. I 2015 vandt AAU’s kvinder dansk universitetsmesterskab. I 2015 vandt AAU’s mænd dansk universitetsmesterskab. I 2015 blev AAU’s herreotter nr. 2 ved DM for eliteroere. Fremtiden: Den 1. november 2015 starter den 3. sæson for universitetsroning. Der trænes i ro ergometer 5 gange og 2 gange vægttræning pr. uge. Der konkurreres i ro ergometer om Jysk mesterskab, Dansk mesterskab og Slide mesterskab. Der er indført universitetsmesterskaber i disse konkurrencer. Målet er at få andre universiteter med, og lige nu er Syddansk Universitet (Odense Roklub), DTU (Bagsværd Roklub) og Københavns Universitet (Danske Studenters Roklub) ved at være klar. Når ro sæsonen starter tilstræbes det at deltage i 1. Henley Regattaen i England for universitets ottere, 2. European University Rowing Games i Kroatien, 3. World University Rowing Champions Ship i Polen og 4. Dansk Universitetsmesterskab i Danmark.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Aalborg Roklub er en af de ældste roklubber i Danmark og har siden 1886 holdt ved, og undervist i, gamle traditioner. Dette udmønter sig i dyder som: at møde til tiden, socialt samvær og ansvar over for andre og det materiel der er stillet til rådighed. Før initiativet universitetsroning blev etableret i Aalborg Roklub, var gennemsnitsalderen på klubbens medlemmer på 59 år. Dette blev efter blot to år reduceret til 52 år, hvilket betyder at universitetsroerne nu udgøre 20 procent af de aktive medlemmer i Aalborg roklub. Derfor tror vi på, at et initiativ som dette kan være med til at holde liv i de gamle foreninger og dermed også de gamle traditioner. Derudover kan initiativet også være med til at fastholde de studerende i Aalborg. De studerende får et tilhørsforhold til byen, klubben og nye kammeratskaber, som opstår i en forening. Dette har især vist sig at have stor betydning for ny tilflyttede, som er kommet til Aalborg for at studere, men endnu ikke har etableret et lokalt socialt netværk eller fritidsaktiviteter. Initiativet i Aalborg er et forbillede for andre roklubber rundt omkring i landet. Initiativet i Aalborg roklub har været med til at indfange og holde en aldersgruppe i rosporten, der ellers i meget ringe grad er repræsenteret inden for dansk roning såfremt eliteniveau ikke er nået. Dette er i den grad blevet bemærket, og andre roklubber, såsom Odense og Bagsværd roklub, er allerede ved at danne lignende universitetshold. Initiativet er ikke kun et forbillede inden for rosporten, men også andre foreninger, som er interesseret i at rekruttere unge i at dyrke idræt i en forening, uanset om disse har haft en hidtil inaktiv livsstil eller ikke normalt dyrker idræt i en forening.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Universitetsroning i Aalborg skal vinde Danskernes Idrætspris, fordi klubben, trænerne og de studerende har formået at opbygget et fællesrum, hvor træning, studie og kammeratskab kan kombineres. Et fællesrum, der tidligere har været en mangelvare i Aalborg. Derudover formår initiativet at tiltrække unge, der ikke har tilknytning til universitet og fastholde de studerende i foreningen efter endt uddannelse. Herved har initiativet formået at tiltrække og fastholde en målgruppe, som ellers er i nedgang i de danske foreninger. Herved bliver initiativet en helt ny måde at tænke foreningslivet, uddannelse og erhvervslivet ind i samme kontekst. Initiativet viser derfor en vej for andre foreninger i forhold til at muliggøre et samarbejde med institutioner og derigennem engagere flere i foreningslivet.