Handicap venligt skydecenter, Vodskov skytteforening

Hvad går initiativet ud på?

Vi gjort det muligt for kørestolsbrugere at gå til skydning, så de kan dyrke sport på lige fod med ikke kørestolsbrugere. Vi har indkøbt specielt skydebord til dette formål. Skydning kan dermed skydes på lige vilkår som alle andre borgere. vi kan nu som det 1. sted i Aalborg kommune tilbyde skydning på alle discipliner indendørs og udendørs til gangbesværede i gadeplan, i vores helt nye skyde center der havde indvielse d 8/10 16. alle andre indendørs baner ligger i kælderne under skoler og haller. Nu kan gamle soldater pludselig "lege" igen og tænke tilbage på da de var unge.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Skydning giver øget koncentration, da det i høj grad er vigtigt at holde focus og bevægelser i ro. Her tvinger skydningen dem til at udvikle finmotorikken i fingre og arme samt, træne øjne og hjerne. skydning er 50 % bevægelse og 50 % focus. i skydning ligger pulsen tit på over 180 pga koncentrationen. Vi har netop her i sommer indgået samarbejde med ældresagen i Aalborg hvor vi håber at få en del ældre der gerne vil ud og dyrke sport. Nu kan alle ældre nemt komme rundt på vores nye anlæg.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Fordi vi gør en forskel, vi har hen over sommeren lagt over 4100 frivillige arbejdstimer bare i byggeriet af vores center. Vi har hygget os og nu vil vi gerne at vores anlæg bliver brugt af så mange som muligt. Og nu har vi tiden igen til hjælpe vores medlemmer med at få succes. for os er det ikke vigtigt om man er god eller dårlig, men at man hygger sig og flytter sig rent skydeteknisk. Vi er gode til samle os om vores projekter og det næste skal være at vi skal have ældre ind og prøve skydesporten. Vi er allerede godkendt ved DGI som "visionsforening"