Familietons

Hvad går initiativet ud på?

Familietons tager udgangspunkt i hele familien, og ikke kun et barn der sættes af til sport Hele familien er sammen på et højt fysisk aktivitetsniveau, samtidig med der bliver leget, grinet og udfordret på det motoriske og fysiske plan. Familietons benytter en stor hal og et springcenter, hor alle instruktør, forældre og større børn hjælper til med opstilling af baner med diverse redskaber.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Familietons skaber plads til alle, foreningen oplever stor deltagelse på holdet med familier som ikke tidligere har erfaring med foreningslivet. Foreningen får flere og flere unge mennesker der tilbyder hjælp på andre hold, efter at have hjulpet på Familietons. Foreningen får også børn fra familietons ind på andre hold, efter en periode på familietons.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Familietons tager udgangspunkt i hele familien, får familier til at være aktive sammen, styrker de voksnes muskler, samtidige med at børnene styrker balancen ved at kravle over/under mor og eller far, mens de laver planken eller andet. Familietons har taget et skridt videre og tilbyder nu sammen med hallens cafeteria en gang sund aftensmad efter ugens træning, hvor Ca. 80 til 100 deltager. Familietons arbejder pt. med at få flere teenager med.