BørneBasketFonden

Hvad går initiativet ud på?

BørneBasketFonden bevæger børn med basketball og bringer foreningslivet helt ud til børnene. BørneBasketFonden (BBF) binder indsatserne sammen fra en lang række organisationer - DIF, DBBF, DGI, Game m.fl. - og leverer en masse basketball til børnene i skoler, på SFO´er, samt ikke mindst i eksisterende og i nye basketballklubber - rundt om i hele landet. Initiativets primære fokus er at få bevæget de børn der ellers ikke ville være aktive - både i og efter skoletiden. Udfra tesen "der er for få børn der spiller basketball, fordi der er for få foreninger der udbyder basketball til børn", har BBF startet 10 nye basketballklubber op i hele landet - bl.a. i Odense og på Thurø (i samarbejde med Svendborg Basketball Club) som er i indstillerens område. Klubberne er enten nye klubber (fx Børnebasket Odense og Børnebasket København), eller satellitter til eksisterende klubber (fx Thurø som en ny afdeling af Svendborg Basketball Club). Der etableres også klubber i udsatte områder (fx Værebro Basketball Klub og Nordvest i København) Der er en lang række nye klubber på vej i de kommende år, efter samme recept. BørneBasketFonden leverer basketballundervisning i skolerne (primært idrætstimerne) og har i 2016 indgået aftaler med ca. 305 folkeskoleskoleklasser. Derudover en lang række SFO´er og en bemandet legeplads i et udsat boligområde. Skoleforløbene indgår i regi af åben-skole, og indeholder også kompetenceudvikling for lærere og pædagoger, så der kan arbejdes videre med basketball på skolerne efter forløbene med BBF er afsluttet. Endvidere bringer BBF selv bolde med til skolerne, som skolerne efterfølgende beholder, således sikrer BBF sig at rekvisitterne er gode, matcher børnenes alder og derfor kan basketballundervisningen gennemføres på et højere niveau end skolerne normalt har mulighed for at levere. Alle trænerne er uddannede og håndplukkede til opgaven. Målgruppen er primært indskolingen (0.-3. klasse) I skoleferierne afholder BBF basketballcamps, hvor både klubspillere og nybegyndere er med. De er en kæmpe succes og bliver hurtigt udsolgt. Initiativet virker! Siden sin spæde start i 2013 (under navnet SFO Basket) strømmer der børn under 12 år ind i de danske basketballklubber. Både i de nye klubber og i de eksisterende klubber der samarbejder med BBF om fx skoleforløb Fx i Basketballklubben Falcon på Frederiksberg, hvor initiativet udspringer fra og hvor projektet har eksisteret i længst er klubben vokset fra ca. 300 medlemmer til over 700 medlemmer siden 2013 - hovedsaligt en masse nye børn under 12 år)

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

BørneBasketFonden kommer foreningsidrætten til gode på en lang række områder Først og fremmest sikrer BBF´s nye klubber at nye idrætsforeninger dukker op på landkortet, og især i de områder der mangler en idrætsforening i lokalområdet, er det guld værd for de lokale børn at de "kan gå til noget". BBF tror på at jo yngre børnene er, jo vigtigere er det at man kan dyrke idræt lokalt og i trygge rammer. De nye klubber bliver alle stiftet på eller lige omkring de skoler og SFO´er hvor vi i forvejen laver en indsats i idrætstimerne eller på SFO´en. Det giver trygge børn (og forældre), fordi de kender trænerne og de kender rammerne. Endvidere har det en stor værdi for de pressede børneforældrene at børnene kan dyrke foreningsidræt på skolen (der skal ikke nødvendigvis hentes-bringes), og der er færre udfordringer med fx trafik-bekymringer (fx på Frederiksberg eller i København) - eller udfordringer med store afstande (fx på Thurø). De eksisterende basketballklubber der samarbejder med BBF får en kæmpe hjælp til at udmønte Skole-Foreningssamarbejde ("Åben Skole"), med et gennemprøvet og stærkt koncept som skolerne er glade for. Det kan være meget svært for en lokal frivillig drevet idrætsforening, at få "hul igennem" til fx en skoleleder eller en kommunal forvaltning. Det har BBF stor erfaring og succes med. Det er en stor rekrutteringsplatform for den lokale basketballklub at deltage i et samarbejde med den lokale skole, og det er også gavnligt for lokalsamfundet med et tættere samarbejde mellem skole og foreningsliv. I en del tilfælde har det også åbnet op for at skolens idrætsfaciliteter er blevet åbnet mere op for idrætsforeningerne end de var inden initiativets begyndelse, til gavn for idrætsdeltagelsen i lokalområdet. Danmarks Basketball Forbund har fremgang i medlemstallet - og fremgangen er stort set udelukkende trukket af en massiv fremgang i medlemmer under 12 år (over 30% fremgang på 3 år). Ud af denne fremgang har BBF været involveret i et samarbejde med mere end 75% af de klubber der har haft fremgang - både i de nye klubber og eksisterende klubber der samarbejder med BBF. Kort sagt: BørneBasketFonden får flere børn i gang med at spille basketball!

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

BørneBasketFondens organisering er unik konstruktion der binder dansk idræt sammen. BBF er hverken DIF, DGI eller Game - men kan gøre gavn af det bedste fra alle organisationer. Bl.a. deles der medarbejderressourcer med både DGI og DIF. BørneBasketFonden er ikke en konkurrent til de eksisterende organisationer og basketballklubber - men en vigtig og vægtig samarbejdspartner. Alle får gavn af samarbejdet der skaber øget aktivitet, flere medlemmer og nye klubber. BBF er en professionel organisation der skaber resultater. BørneBasketFondens indsatser virker! Der er igennem de sidste 3 års fokuserede og målrettede arbejde blevet knap 1000 flere børn under 12 år der spiller basketball (DIF´s medlemstal 2013-2015). Og samtidig er den massive indsats i skolerne med til at give ca. 8000 børn i 2016 en positiv oplevelse med basketball. Dette er en investering i fremtiden når disse børn måske senere har lyst til at dyrke en anden idræt end de gør nu, eller i det hele taget bare skal i gang med at gå til noget. BBF vil i de kommende år skabe endnu flere basketballklubber - og få endnu flere i gang med at spille basketball. BBF forventer at igangsætte yderligere mindst 6 nye klubber i det kommende år, og har fortsat fokus på at udvide indsatsen i skoler og SFO´er. Der vil også i det kommende år blive et øget fokus på de lidt større børn og samarbejder med fx fritids- og ungdomsklubber er under opsejling, BørneBasketFonden gør en positiv forskel i dansk idræt - både lokalt og nationalt.