H20-Camp - ny model for skolesvømning

Hvad går initiativet ud på?

I tæt samarbejde mellem kommune og svømmeklub har Helsingør Svømmeklub stået for kommunes skolesvømning fra og med skoleåret 2016/17. Skolesvømningen er tilrettelagt ud fra moderne svømmemetoder, og omlagt fra én time om ugen til 2 x 1 uges intensive camps, med svømning 2 gange dagligt. På camp’en undervises også i f.eks. strand- og kystkendskab, sikkerhed samt førstehjælp. Dette sker i samarbejde med andre foreninger, kystlivredningstjenesten og det lokale beredskab. Skolesvømningen er rykket fra 5. klasse til 3. klasse, så eleverne lærer svømning og livredning tidligere. I skoleåret 2016/17 var alle 3., 4. og 5. klasser i kommunen eller ialt 1866 skoleelever igennem H20-Camp. Hvor 12% af skoleeleverne startede med at være svømmeduelige sluttede 88% af eleverne af med at være svømmeduelige, hvor svømmeduelig betyder at skoleeleven kan svømme 200 meter sikkert og uden ophold i en genkendelig stilart. H20-Camp’s undervisningsmodellen er med i et større forskningsprojekt fra Syddansk Universitet og Dansk svømmeunion, hvor man sammenligner undervisningsmetoder og resultater på skolesvømningsmodeller. Det endelige resultat af den forskning foreligger i løbet af efteråret/vinteren 2017.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

H20-Camp gør det muligt for mange flere børn at stifte bekendtskab med og udbrede kendskabet til svømning som en foreningsidræt, som må formodes på sigt at have en afsmittende effekt i form af at flere børn får interesse og lyst til at fortsætte med at dyrke svømning som idræt i en idrætsforening som Helsingør Svømmeklub. For Helsingør Svømmeklub har det betydet at porteføljen af aktiviteter er blevet udvidet, således at flere borgere i kommunen kan finde en vandaktivitet til netop deres behov. Yderligere har H2O-Camp gjort det muligt at tiltrække og fastholde et højt niveau af svømmetrænerne som undervisere i såvel H20-Camps som i klubbens almindelige svømmeskole. Helsingør Svømmeklub blev dannet i 1926, og er en af de ældste svømmeklubber i Danmark. Helsingør Svømmeklub har status som Dansk Svømmeunion Talentudviklingsmiljø.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

H20-Camp skal vinde Danskernes Idrætspris, fordi det nye og banebrydende koncept for skolesvømning med en anderledes uddannelsesform viser, at det er muligt for alle børn både at lære at svømme og redde sig selv og andre. Som led i forskningsprojektet mellem Syddansk Universitet og Dansk Svømmeunion er initiativet med H20-Camp i Helsingør endvidere med til at videreudvikle nye modeller for skolesvømning, som kan komme skoleelever i hele Danmark til gavn, således at alle børn i land som Danmark med ca. 7.300 km kyststrækning kan lære at svømme og være tryg i vandet. Sidst men ikke mindst er skolesamarbejdet mellem Helsingør kommune og Helsingør Svømmeklub gået over al forventning, og er en inspiration til idrætsledere og politikere i hele Danmark.