SUUS, Sønder Otting Skole

Hvad går initiativet ud på?

SUUS er et projekt startet "nedefra" på Sønder Otting Skole. Det omfatter alle unge på 7. - 9. årg. i den sydøstlige del af Haderslev Kommune - ca. 550 unge mennesker. Projektet har det primære formål at fremme både den psykiske og den fysiske sundhed og robusthed blandt skolens unge, så de i større grad bliver klar til en ungdomsuddannelse - et godt liv. Det sekundære er at den unge opnår selvindsigt og udsyn set i forhold til sammenhængen mellem læring og sundhed - lærer at sætte mål både for sig selv og sammen med andre, idet fællesskabet er omdrejningspunktet for træningen. Deltagelse i træningen er obligatorisk - ganske enkelt en del af undervisningen to gange 60 min. ugentligt. Projektet har et internationalt og tværkulturelt fokus i og med at der også arbejdes med kontakter ud i den store verden på både elev og personale niveau. Det regionale UC-Syd er tilknyttet projektet som sparrings- og inspirationspartner - samarbejdet er tovejs forstået således at sundhedslinjerne på UC benytter os som medie.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Projektet hjælper unge til at få øjnene op for forskellighed i det lokale idrætsudbud og formidler kontakter for den unge ud i klublivet. Samtidig inviteres klubber ind på skolen - "reklamefremstød".

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Projektet rammer bredt. Det rammer ikke kun den unge - men trækker tråde udi den enkelte familie - inspirerer til sund livsstil. Familien er ligeledes årligt inddraget i et omfattende evalueringsarbejde. Projektet arbejder med forskellige løbende målinger, som skal gøre den unge bevidst om, at man ikke behøver at være "verdensmester" , bare der sker en personlig forbedring - at man udvikle. Der er i høj grad plads til forskellighed. Projektet er innovativt og det eneste af sin art i DK.

Billeder eller YouTube