Lykkeliga

Hvad går initiativet ud på?

At give børn med handicap en mulighed for at dyrke håndbold, at kæmpe, frustreres og glædes som alle andre, der har glæde af de mange andre og alsidige tilbud, der er til børn uden handicap i Danmark.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Lykkeliga inkluderer en gruppe mennesker, der ellers ofte er ekskluderet fra de glæder, vi andre nyder. Mig bekendt er det en udvikling af idrætten for folk med handicap, så de ikke kun i korte perioder, op til et arrangement nyder håndbolden, men i stedet går kontinuerligt til træning med andre personer uden for de gængse institutioner. Inklusionen af folk med handicap i idrætsforeningerne, er et skoleeksempel på, hvordan vi i Danmark bør inkludere vores handikappede, så de ikke ekskluderes til socialinstitutionerne uden for byerne. Lykkeliga er forgang for en samfundsudvikling, for en ofte overset befolkningsgruppe i Danmark.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Fordi initiativet tager sig af en gruppe mennesker, vi normalt ikke beskæftiger os med i hverdagen, fordi de er anderledes. Lykkeliga er et eksempel på, hvordan sporten kan bruges som inklusionsredskab,