Sønderjyske Kidz

Hvad går initiativet ud på?

Projektet Sønderjyske Kidz fortjener Danskernes Idrætspris, da vi har blandet handicap og elitehåndbold i en gryde. Socialt ansvar og et løft af børn og unge, som har det svært. Sønderjyske Kidz er en del af LykkeLigaen, men det som gør børnene stolte er, at de er en del af noget større, eliten. Sønderjyske Kidz er en selvstændig forening, og vi har lavet samarbejde med den professionelle Sportsklub SønderjyskE. Børnene er glade for, at de via LykkeLigaen har holdkammerater i hele landet, som de kan spille imod, men det der betyder mest for dem, er, at de er en del af Eliten og deres idoler. Projektet er ikke kommercielt, men drives udelukkende på frivillig basis. Vi samspiller eliten og frivillige med handicappede børn og unge, som ønsker at spille håndbold. Vi giver plads til alle, men vi optager ikke børn, som kan passe ind på et almindeligt håndboldhold. Vi rummer børn og unge i alderen 6-18 år, og de har mange forskellige diagnoser, så som Downs syndrom, autisme, hjerneskader, spastiske lammelser, ADHD med mere. Foreningen har vi valgt at kalde Sønderjyske Kidz, da der er spillere fra tre af de fire sønderjyske kommuner. En landsdel, ét sammenhold. SønderjyskE dame og herrehåndboldspillere er en del af de frivillige, som træner børnene. Ingen af de frivillige har børn eller unge med handicap, men er en del af klubben, for at gøre en forskel og give børnene og deres forældre en god oplevelse. SønderjyskEs håndboldspillere lærer rummelighed og tager socialt ansvar uagtet spillernes nationalitet. Børnene er tætte på deres stjerne og leger/træner med dem. Større bliver det ikke for dem. Vi har gået skridtet videre, og har lavet en aftale med SønderjyskE om, at børnene må spille i SønderjyskEs spillersæt, og bære deres logo sammen med klubbens eget designede logo, som naturligvis er en løveunge. De fornemmer, at de er stjerner. Endvidere har børnene og deres ledsager adgang til alle SønderjyskEs hjemmekampe, i alle fire idrætsgrene, dvs. håndbold, fodbold og dame-/herrehåndbold. Holdet har fået designet sit eget klublogo og viser det gerne frem 24/7. Børnene og deres familier er STOLTE af at være Sønderjyske Kidz. Vores projekt er af sundhedsmæssig betydning, men også sociale kompetencer. Alle lærer noget af projektet, børnene, de frivillige herunder elitespillerne fra SønderjyskE, børnenes forældre og virksomhederne mind-set omkring handicappede, mærker vi, er ændret.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Foreningsidrætten, herunder Sønderjyske Kidz, løfter deres fysiske og sociale kompetencer, ved at deres idoler er en del af deres træning. Vi spørger ikke ind til deres handicap eller alder, vi arbejder ud fra deres mentale tilstand, og hvorledes vi bedst kan integrere alle. Der er en stor opbakning til holdets frivillige, som ønsker at være en del af Sønderjyske Kidz, men også fra forældre, som fra starten ikke kendte hinanden, men nu er det blevet et fællesskab. Projektet viser også, at man kan lave samarbejde over kommunegrænserne og få børn og frivillige, som kører op til 80 km hver mandag, for at være en del af fællesskabet.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Fordi det har skabt en ny tanke med foreningslivet for handicappede. Elite og handicappede sammen. Vi har ikke etableret et LykkeLiga hold i en eksisterende håndboldklub, men valgt at etablere en ny klub, hvor vi fokuserer på at give børnene specielle oplevelser i træningen, samtidig med at de udvikler deres sociale og fysiske kompetencer. Tilsvarende lærer eliten, at der skal være plads til alle, og projektet har blandt andet fokus på, at eliten skal være bedre til at integrere nye spillere. Her er rummelighed ordet, samtidig med at de frivillige tager et socialt ansvar. Vi mener, at eliteklubber kan lære meget af vores projekt og skabe mere bevægelse i foreningsidrætten, ved at børnene kommer tættere på dem end normalt.

Billeder eller YouTube

Se vores video på: https://www.youtube.com/watch?v=2vzY27yaowQ&t=1s