Fodboldlinjen Randers

Hvad går initiativet ud på?

Hver onsdag i ugen kl. 6:30 starter skoleelever, som har tilmeldt sig fodboldlinjen, på henholdsvis Vestervangsskolen, Rismølleskolen og Hobrovejens skole til morgentræning. Eleverne kan starte på fodboldlinjen i 6. klasse, og der er plads til alle - både dem, hvor fodbold er deres liv og de ønsker en karriere, og dem som er med for kammeratskabets- og fællesskabets skyld. Eleverne niveauopdeles, så alle kan få noget ud af træningen. Snart udvides projektet til flere skoler, og hvis det ikke allerede er, så bliver det Danmarks største fodboldlinje. Initiativet er rigtig godt, fordi børnene får rørt sig, de får venskaber og fællesskaber på tværs af skoler, og dem som skal skifte skole fx ved 7 klasse, kender ofte mange af de nye kammerater, som de får og derved bliver skiftet til en anden skole ikke så slemt. De lærer at samarbejde og tage ansvar.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Det kommer idrætsforeningerne til gavn, fordi de unge mennesker får snuset til fodbold og måske også finder på at starte i en klub efter skoletid. De unge mennesker bliver også tilbudt at tage en juniorleder uddannelse i 9. klasse, hvilket også kan have gavn i idrætsforeningerne. Og jo større tilgang der er af spillere i idrætsklubberne, jo mere aktivitet og opbakning vil der komme fra lokalbefolkningen, så det er et initiativ, som har rigtig mange grene.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Fodboldlinjen skal vinde prisen, fordi det giver mange mennesker så meget - børnene tager ansvar, hjælper hinanden, nye kammeratskaber fødes, børnene får rørt sig, leder-drømme fødes osv. Det er fantastisk at både Ungdomsskole, Kommune, Tradium, Randers FC og andre private sponsorer, kan samarbejde om så stort et projekt - at fodboldlinjen rummer 250 elever fra 7 folkeskoler - der er fokus på bredden, og der er plads til alle.

Billeder eller YouTube