60+FRISK

Hvad går initiativet ud på?

50 idrætsforeninger samarbejder med Kolding Kommune om at få flere seniorer til at indgå i aktiviteter og et socialt fællesskab. Vi har indført begrebet "spilleren på midten", der griber boldene og faciliterer et godt og tæt samarbejde med idrætsforeninger, patientforeninger, Brugerstyrede Aktivitetshuse, aftenskoler samt private aktører. Der sættes fokus på såvel eksisterende som nye tiltag. De første 2 år har 60+FRISK omhandlet fysisk aktivitet, men idet projektet gøres permanent udvides målgruppen til også at omfatte alle de mange andre fantastiske tilbud, der findes.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Ved projektets start var 52% af Kolding Kommunes godt 23.000 seniorer fysisk aktive. Efter 1 år er det tal steget med 5% svarende til 1100 seniorer. Ca. 50 idrætsforeninger er aktive i 60+FRISK med både udendørs og indendørs aktiviteter. Der kommer løbende nye foreninger med, også foreninger der fokuserer på kognitive og sociale aktiviteter. Der sættes fokus på såvel eksisterende som nye tiltag via annoncer, pjecer, en ny hjemmeside, en facebook gruppe samt Åbent hus arrangementer. Foreningerne spiller en aktiv rolle i at byde sig til med nye initiativer, og der sættes også fokus på de mere "skæve ideer", f.eks. Senior hundekomsammen og tandemcykling. Der er dermed også fokus på de seniorer, der traditionelt set ikke har været en del af foreningslivet.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

60+FRISK sætter fokus på muligheden for at være frisk hele livet - både fysisk og ift. livskvalitet og venskaber. Med spilleren på midten sættes der fokus på de mange muligheder, der er for seniorer - uanset hvad man kan holde til, og hvor man bor - i tæt samspil med alle de medspillere i bl.a. foreningslivet, der laver aktiviteter for seniorer. Et unikt samarbejde til glæde for alle, der ønsker at være 60+FRISK.

Billeder eller YouTube