Thurø Sejlklub

Hvad går initiativet ud på?

Sejl & Studér i Thurø Sejlklub er meget mere end det, at nogle unge mennesker får glæden ved sejl/sejlsport. Det er klubudvikling – nye trænere – ungdom i klubben – fællesskab på tværs af studie miljøer – øjenåbner for området man bor i – studiefastholdelse - natur oplevelser – den næste ven/veninden – ansvar – samarbejde og hyggeligt samvær på og ved vandet. Rekrutteringen er unik. Afkodningen af de unges behov for fællesskab i en ny studieby. Samtidig med at man sætter sig i deres sted. Man er personlig, imødekommende, i øjenhøjde (for man har selv været der), synlig i uddannelse miljøet og i klubben, finder de studerens udfordringer og løser dem via setuppet omkring Sejl og Studér, med aftensmad og sociale aktiviteter i genskabelse af afriggerfest og julefrokost. Med omdrejning punkt i glæden ved at sejle og fællesskabet. Målsætning var 10 -12 første sæson. Men første gang var det 39 studerende, som ville ud at sejle. Til dags dato er det 45 nye medlemmer af sejl og studér i Thurø sejlklub og flere er på vej.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Klubudvikling: Selv om de startede som sejl & Studér, er flere af dem begyndt at deltage omkring andre fællesskaber i klubbens aktiviteter, som kapsejlads, J70 træningen og blevet en del af trænergruppe i ungdomsafdelingen. Det har givet nyt liv over hele linjen, og dermed har det også været med til at udligne aldersspredningen. De ”unge” kobler sig op med mestrene og suger deres viden fra et langt liv med sejlsport i blodet, ligeledes spiller mestrene deres viden ind i oplæringen af nye sejlere.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Den manglende ungdom er tilbage på vandet, på en ny kurs!! Tilstedeværelsen er alfa og omega for Sejl & Studer. Det, at igangsætterne bag Sejl & Studér har været på uddannelsesinstitutionerne og ikke kun i sejlklubben, har været en helt ny kurs. Sejlads er blevet iscenesat på de videregående uddannelsesinstitutioner og har også bredt sig til Syddansk universitet. Der har altid været en person inden for rækkevidde, man har kunnet tale med, når facebook-opslaget kaldte på mere information. Hvad koster det? Hvordan kommer jeg der over? Hvem kommer? De har løst det med klar tale.

Billeder eller YouTube