LBI fodbold skole 2018 for børn med diagnoser

Hvad går initiativet ud på?

I forbindelse med klubbens årlige og traditionelle fodboldskole blev der i år arrangeret en fodboldskole for udsatte børn med diagnoser samme sted og på samme tidspunkt.. - Således at disse børn, der også kan lide fodbold og sport, kunne øve sig og træne samt komme tilbage til skolen efter ferien og fortælle, at de ligesom " de andre" havde brugt en del af ferien på at gå på fodboldskole og kunne snakke med og føle, at de var ligestillet med andre piger og drenge på deres alder. Samtidig foregik det med hensyntagen til deres baggrund og behov og blev ledet af én med erfaring og uddannelse heri og samtidig fodboldinteresseret. Ungerne var så glade og stolte og de andre "almindelige" deltagere udviste fuld accept og respekt.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Det viser, at hvis man har lyst og energi til at dyrke idræt, uanset om man er handicappet, har en diagnose, er flygtning eller skrøbelig, så kan det lade sig gøre. Derudover viser det, at breddeidrætten i Danmark kan favne og rumme alle uanset hvad. Det er også godt for sammenholdet, nærvær, forståelsen i vores provinsby og mindre ikke-professionelle klubber. - også en måde at kunne rekruttere medlemmer på.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

LBI Sorø skal vinde, fordi de kæmpede en sej kamp om at overbevise forbundet om dette initiativ var en god ide og kunne gennemføres med succes. De skal vinde, fordi de har formået at samle frivillige til at støtte projektet og gennemførte det med supersucces for især børnene og deres forældre, der kunne se tilbage på en dejlig, minderig og god uge i deres liv med noget idræt der optager dem, men som er svært at dyrke på almindelig vis. Disse børn og forældre kæmper rigeligt i dagligdagen, så dette initiativ var et godt, nyt, forfriskende og spændende projekt

Billeder eller YouTube