Urban Street Zone Hall 2

Hvad går initiativet ud på?

Vores medlemstal er steget voldsomt, siden det indendørs anlæg blev taget i brug 2. december 2017. Vi modtager ugentligt nye medlemmer. Vi dækker i dag rulleskøjter/blade, løbehjul/scoot. Med det nye projekt vil vi også kunne dække skateboard, BMX, trampolin, street basket, street hockey i fremtiden. Vi har et utroligt stort pres på vores bane, hvorfor vi er udvider med hall 2 Udvidelsen gør, at vi har mulighed for at udvide vores træninger endnu mere. Vi vil opbygge Nordens største og mest moderne indendørs skater center, hvorfra der ud over den daglige træning/bevægelse også kan afholdes nationale og internationale mesterskaber. Vores hensigt var fra starten at få et sted, der skulle favne en masse børn og voksne inden for gadeidrætten. Der er mange børn, der i dag ikke falder ind i kollektivet ved fodbold og håndbold og andre holdsport, og for så vidt heller ikke i ungdomsskoler og fritidsordninger, men ved hjælp af gadeidrætten har fundet et sted, hvor de kan bevæge sig og drive deres sport. Vi føler selv, at vores forventninger om at rigtig mange er vilde med denne form for sport er blevet bekræftet, og det er lykkedes os at samle disse unge mennesker et sted, hvor de kan komme ud at være unge/prøve grænser af. Ved at få de unge mennesker ind i en hal er det muligt også at drive gadeidrætten i vintermånederne. Men vi mangler mere plads. De mange medlemmer giver til tider problemer for specielt de yngste og nye medlemmer, selv om vi føler, at medlemmerne tager godt hensyn til hinanden. Derfor udvidelse med BMX, Skateboard samt trampoliner til træning for løbehjulstrick, samt en mobil kravlegård til vores succes projekt Kids Do Tricks.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Hovedsageligt børn mellem 3 år og 18 år. Børnehaver, skoler og SFO’er kan benytte vores haller. Vi vi gerne fremme denne opblomstrende Street sport og med officielt og godkendt dansk mesterskab med titler, pokaler og medaljer og en blåstempling af denne begivenhed fra DGI og Rullesport Danmark tror vi på at vi kan få sporten til at gro endnu mere. Vi har samtidig også mulighed for at kortlægge hvor stor sporten er blevet allerede. Vi har en del autister, børn med aspergers syndrom og ADHD, som får brændt ”krudtet” af i vores hal. Medlemmerne kommer hovedsageligt fra Brande og omegns byer, men vi har trods vores korte eksistens afholdt events med deltagere fra hele Danmark, Tyskland, Holland og USA. Vi har tillige holdt uofficielle danmarksmesterskaber i rulleskøjter.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Vi har kæmpet hele vejen igennem og vi fortsætter - dette er sjovt og det er en STOR fornøjelse konstant at møde glade børn - forældre og bedsteforældre. Vi arbejder på vores vision og vores drøm hver aften og hver weekend! Dette sted er for alle vores unge - uanset religion, køn, om man er rig eller fattig. Vigtigst af alt - vi ønsker at gøre en forskel og sætte aktiviteter i gang for vores unge. Vi er med til at skubbe til målet om at få flere unge til at bevæge sig :-)

Billeder eller YouTube