AMOK Metr-O Cup

Hvad går initiativet ud på?

Amager Orienteringsklub arrangerede fire by-orienteringsløb på hverdagsaftener i foråret - midt i København og på Frederiksberg. Løbene var nyskabende, idet de i høj grad henvendte sig til folk, der ikke var vant til at løbe orienteringsløb, men som gerne ville gå eller løbe på opdagelse i deres eget lokalområde. Initiativet resulterede i 900 starter fordelt på 450 forskellige deltagere. Heraf var 30% ikke medlem af en orienteringsklub, og medlemstallet i klubben steg efterfølgende med 20%. Det er enestående i forhold til rekruttering af nye medlemmer indenfor orienteringssporten. Klubben gentager naturligvis succesen med fire nye løb i maj 2020.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

AMOK Metr-O Cup blev planlagt, så løbene krævede minimale ressourcer at afvikle, men de resulterede alligevel i rekordstore fremmøder af klubmedlemmer. Det gik hen og blev et fælles projekt for hele klubben. Derudover tjente klubben en del penge på løbene, og de fik markant flere nye medlemmer end forventet.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

At lave oplevelser for byens borgere, burde være meget mere på idrætsforeningerne agenda. Et stigende antal orienteringsklubber har fokus på det, men der er også eksempler på, at det virker indenfor andre idrætsgrene. Med en god forståelse for Facebookside og -begivenheder giver det store muligheder for idrætsforeninger generelt. I dag er der meget få idrætsforeninger, der laver aktiviteter og oplevelser for andre, end deres egne medlemmer. Det betyder, at man ofte kan følge lidt med via klubbens Facebookside, men at man skal melde sig ind for at prøve sporten. Det er en unødvendig barriere, og Amager Orienteringsklub har her vist, at det kan betale sig at gøre det nemmere for folk. Man kan endda rekruttere nye medlemmer, der slet ikke havde overvejet netop den idrætsgren.

Billeder eller YouTube