BMI Akademi- Trænerfællesskab for unge under 18 år

Hvad går initiativet ud på?

BMI Akademi er et fedt trænerfællesskab for unge på tværs af alle idrætsgrene i Beder-Malling Idrætsforening. Formålet er at udvikle og uddanne unge frivillige foreningsledere i vores forening. Vi ønsker at styrke deres personlige og sociale kompetencer og give dem færdigheder, der er anvendelige i hverdagen, fritiden og fremtiden. Derfor vil de unge trænere sideløbende med uddannelse bliver inddraget i at udvikle og organisere events og stævner. BMI Akademi er vores egen træneruddannelse og gennem forskellige moduler bliver de unge klædt på til opgaven. De får større kendskab til hinandens idrætter og opbygger et socialt netværk i foreningen. Uddannelsen består af et månedligt modul med temaer som: Trænerrollen, skadeforebyggelse, planlægning af træning, organisering af events, markedsføring på sociale medier mv. Som træner i BMI Akademi får de unge en BMI Hoodie med navn og en årlig teambuilding event. BMI Akademi startede i slutningen af 2019 og består i dag af 14 unge pige- og drenge-trænere fra henholdsvis badminton, fodbold, håndbold, gymnastik, basket, tennis, svømning og Løb og Motion i alderen 13-17 år.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Frivillige trænere er livsnerven i vores forening og rollemodeller for vores børn og unge. Vi ønsker med BMI Akademi, at udvikle fremtidens BMI*er, som har en identitet, som går på tværs af idrætter og har en stærk forankring i lokalsamfundet. Deltagerne på BMI Akademi er ambassadører for foreningen, og de inspirerer andre unge til at tage ansvar og del i foreningslivet. Deres kompetencer kan ud over at udvikle dem personligt også bruge på tværs af idrætter og i forbindelse med forskellige events og arrangementer i foreningen. Gennem Trænerfællesskabet får de unge medindflydelse og en stemme i udviklingen af foreningen. BMI Akademi er et initiativ, som anerkender de unges indsats i foreningslivet og samtidig giver dem et større indblik i maskinrummet. Mange foreninger har svært ved at fastholde unge trænere, når de fx tager på efterskole eller starter på gymnasiet. Vi tror på, at et stærkt trænerfællesskab vil fastholde dem i foreningen og styrke ønsket om fortsat at bidrage til foreningslivet. Vi ved, at det gir værdi for unge at tage et ansvar for andre unge, og det vil vi gerne være med til at forstærke og bakke op om.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Fordi det er nytænkende, og det et initiativ som går på tværs af idrætsgrene. Vi har nogle super seje unge, der går forrest og gerne vil tage et ansvar i foreningen - den indsats, det mod og den energi skal anerkendes. Værdien af de unges indsats er afgørende for at sikre fremtiden og udviklingen af foreningslivet i Danmark, og dét kan dette initiativ være med til at sætte fokus på.

Billeder eller YouTube