Rundt om Jorden med Midtmors

Hvad går initiativet ud på?

Rundt om Jorden med Midtmors D. 11. marts er en dato, der går over i historiebøgerne med overskriften ”Da Danmark lukkede ned”. Og hvad gør man egentlig som privat idrætscenter, hvis eksistensgrundlag går ud på at få lokalsamfundet til at motionere, give foreninger en hjemmebane og fungere som et lokalt samlingspunkt, som har til formål at holde en af de ”små” landsbyer i udvikling? Man inviterer da selvfølgelig de lokale i byen og tilhørende opland på en virtuel motionsrejse rundt om jorden! En rejse som foretages ved at gå, løbe, cykle, kajakroning og træne i fællesskab, men under mottoet ”sammen, hver for sig”. Hver uge skulle de deltagerne melde tilbage, hvor meget de havde motioneret i den forgangne uge, og hver mandag blev ruten opdateret, så vi kunne måle, hvor langt vi var kommet på vores fælles jordomrejse. Da initiativet var under udvikling, kalkulerede vi med omkring 100 deltagere, for så ville det være en overkommelig opgave at nå rundt om jorden, men stadig så deltagerne skulle motionere lidt over, hvad der anbefales af sundhedsstyrelsen i dag. For at nå de 40.000 km rundt om jorden, skulle hver deltager, ved knap 100 tilmeldte, motionere knap 10 km. om dagen. Men hold da op hvor blev vi blæst bagover af tilmeldinger – vi nåede op på 372 tilmeldte! Og vores deltagere kom alle steder fra – Vejle, Århus, Skive, Thisted og selvfølgelig fra Mors. Det var lige fra de helt små, der lige var ved at lære at gå, til de ældre som gerne ville bidrage med en gåtur ”sammen, hver for sig.”

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

En undersøgelse lavet af Idrættens analyseinstitut, viste at andelen af danskere der motionerede regelmæssigt før Corona, faldt fra 55 % til kun 39 % , og at befolkningen i landområderne bevægede sig mindre end befolkningen i byerne, fordi ”foreningslivet er meget vigtigt i landområderne” , og de som bekendt var lukket ned. ”Rundt om Jorden med Midtmors” har sat sig i alles bevidsthed – både deltagernes, andre sportscentres og hos medlemmer i andre foreninger, som ikke deltog. Initiativet har helt sikkert gjort, at de foreninger, som hører til under Midtmors Sport har haft nemmere adgang til opstart af egne sportsgrene igen, fordi vi gik forrest med at vise at træningen godt kunne fortsætte, bare under andre former end normalt. Vi bevarede kontakten til mange af de brugere, der kom i vores center til daglig før Corona, og dermed forblev vi i deres bevidsthed. Vi brugte de sociale medier til at komme ud til vores brugere med al den information, vi kunne, selvfølgelig omkring Rundt om Jorden, men også med oplysninger og status på de foreninger, som hører hjemme i Midtmors Sport. Blandt andet har vi arbejdet tæt sammen med Midtmors Sportsforening, afd. Badminton om udendørsbadmintontræning og Midtmors Gymnastik & Fitness, som fik kæmpe succes med outdoor Cycling, TRX og Funktionel Træning. Alle træningsformer som kunne indberettes til Rundt om Jorden. Derudover har vi også henvendt os til Radio Midt/Vest, Limfjord Update og KunMors for at få noget omtale af projektet. Det gør også, at der kommer flere læsere og lyttere til, når deltagerne skal høre mere om et projekt, de selv er med til.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

”Rundt om Jorden med Midtmors” skal vinde Danskernes Idrætspris, fordi vi sammen med 372 deltagere har vist, at der skal mere end en pandemi til at stoppe os, vores glæde ved at motionere, være sociale og at det er sådan nogle som os, der er med til at vise, at alt bliver godt igen. Vores mål var aktivere borgere og deltagere til at komme i gang med motionen igen, og det må vi sige, er lykkedes ret godt. Af de tilmeldte var der rigtig mange nye, som ikke havde deres daglige gang i hverken vores center eller i nogle af foreningerne som hører hjemme i Midtmors Sport. Vi har sammen formået at vende skuden, få flere til at motionere og fejret det enormt vigtige fællesskab som er altafgørende for de små landsbyers succes og overlevelse – og igen bare vist, at befolkningen på Mors har fødderne så godt plantet i den jyske muld, at fællesskabet på ny kan spire – sammen og hver for sig. Allerede nu arbejder vi sammen med andre halinspektører på at sprede konceptet til resten af Danmark, så de forskellige idrætscentre og foreninger næste år kan konkurrere om at nå længst. Fik vi nævnt, at vi nåede over 105.000 km – svarende til 2,6 gange rundt om jorden? For at motivere vores deltagere, lavede vi små weekendkonkurrencer, som skulle sætte lidt ekstra gang i deltagerne; fx cykel længst, løb længst og ta’ et billede af dit yndlingssted på Mors. Sommerferien i år skulle som bekendt gerne afholdes herhjemme i Danmark, og nogle gange glemmer man, hvor smukt et sted vi bor. Og det skulle konkurrencen med fotoet hjælpe os med at huske – samtidig med at turister kunne få inspiration fra vores Instagramside, hvor vi lagde nogle af billederne op. Og rundt om jorden må man sige at vi har været – på turen rundt har vi besøgt alle kontinenter, verdens 4 største øer, en masse verdenshave, lande man sjældent hører om og fantastiske rejsemål, så inspiration har vi fået nok af, til når verden en gang åbner igen.

Billeder eller YouTube