Den Nye "Sporter" i Idestrup

Hvad går initiativet ud på?

"Den nye Sporter" er placeret midt i landsbyen Idestrup midt mellem privatskolen, idrætshallen, fodboldklub, tennisklub, og plejecenter og råder nu over flere fodboldbaner og udendørsarealer. Første fase er gennemført ved et stort lokalt frivilligt engagement, hvor arealet er blevet ryddet for gamle hegn og træer, således at der bliver plads til nye aktiviteter, som løbebane, parkour bane, skaterbane, udendørs motionsredskaber, klatrevæg, boldbaner, tennisbaner og eventuelt en kunststof bane til boldspil. Derudover planlægges et overdækket madpakkehus, shelters, borde og bænke – hvor det sociale element kan dyrkes. Der er allerede etableret et legetårn og en mindre legeplads. Brugere af området vil være: Fritidsbrugere, børnefamilier, unge, ældre, foreninger, skole, børnehave, dagplejerne, uorganiserede idrætsudøvere, cykelturister (nationale og internationale cykelruter løber gennem Idestrup), Dansk Firmaidræt, afholdelse af events/arrangementer på tværs af foreninger og interessenter – og mange flere. Arealet - den nye sporter - forventes at stå helt færdig i løbet af ca. 1 år. "Sporter" er den lokale betegnelse for sportsplads.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Med Den nye Sporter i Idestrup skabes et udendørsareal, der motiverer til bevægelse og socialt samvær blandt mennesker i alle aldre på tværs af foreningerne. Den nye Sporter skal skabe et lokalt kraftcenter, der styrker samhørigheden i lokalområdet på tværs af foreningsliv, skole, plejecenter, fritidsbrugere og unge, der dyrker uorganiseret idræt og på denne måde bidrage til at endnu flere vil blive motionsudøvere og bliver motiveret til at gå ind i foreningslivet og dyrke deres aktivitet. Det er vigtigt, at initiativet forankres lokalt, og at der lokalt er ejerskab til Den Nye Sporter, der også vil blive driftet lokalt.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Projektet er gennemarbejdet og medvirker til at eksisterende foreninger i lokalområdet og øvrige motionsudøvere finder nye veje for samarbejde for at så mange som muligt får interesse og glæde ved motionsdyrkelse. Der er p.t. 6 medlemmerne i den lokale gruppe, og disse ildsjæle gør et enormt stort arbejde for at realisere tankerne om ”den nye sporter i Idestrup”. Ildsjælene har allerede formået at samle foreninger, institutioner og privatskolen, hvor der blev givet fuld opbakning til det nye samarbejde om de nye udendørs aktiviteter. Som en sidegevinst vil Den nye Sporter bidrage til forskønnelse af byen og dermed give lyst til at færdes aktivt udendørs. Det kræver mod og engagement at tænke nyt og få et helt lokalområde til at samarbejde. De fortjener al mulig støtte for at tænke nyt og gennemføre de nye tanker om samarbejde på tværs. Gruppen består af : Ida Paulsen, Merete Holse, Klavs Hansen, Jes V Larsen, Lars Hansen og Henrik O. Bernth.