Sports- og Fritidspark Arendal i Silkeborg

Hvad går initiativet ud på?

Silkeborg Kommune har støttet etableringen af en Sports og Fritidspark på Arendalsvej i Silkeborg. Parken er placeret i tilknytning til idrætsanlæg og skoler og indeholder bl.a. Multibane med kunstgræs til bl.a. fodbold og håndbold Bane til udendørs badminton og fodtennis Beachvolleybane Udendørs Fitnessredskaber Tennisbane 2 Basketbaner 2 Streethockeybaner 2 skudmure Klatrevæg Petanquebaner Miniforhindringsbane til mindre børn Balancebane og sandkasse til små børn Ramper til skateboard, løbehjul mv. Bålhytte med stor grill Et stort antal borde-bænkesæt som kan flyttes rundt i området Tavler med info om løberuter mv. Parken er etableret i et samarbejde mellem bl.a. de lokale idrætsforeninger, skoler, boligforeninger, erhvervsdrivende og private i lokalområdet. Visionerne med parken har bl.a. været: - at få flere aktive idrætsudøvere i den lokale idrætsforening og i øvrigt medvirke til at få flere til at dyrke motion, leg og socialt samvær også selv om man ikke er medlem af en idrætsforening - at skabe et attraktivt samlingspunkt og kontaktsted, der kan bidrage til integration på tværs af befolkningsgrupper og skabe mulighed for meningsfulde aktiviteter for både unge og ældre på alle tidspunkter af døgnet. - at skabe supplerende træningsfaciliteter for idrætsforeninger - at skabe mulighed for at brugerne i de lokale institutioner (skole, SFO, børnehave, fritidsklubber osv.) kan få nye oplevelser og nye rammer omkring motion og undervisning - at øge borgerinddragelsen og antallet af frivillige i lokalsamfundet. Frivillige er engageret i forbindelse med både etableringen og vedligeholdelsen. Parken er frit tilgængelig for alle på alle tider af døgnet, og den anvendes dagligt af en bred vifte af brugere og til forskellige arrangementer, som f.eks. stævner. hold-/klassearrangementer, fødselsdage osv Der arbejdes med planer for at udvide parken med bl.a. udendørs bordtennisborde, flere skaterramper, forhindringsbane med indlagt KROLF-bane og stor kunstgræsbane, hvilket vil give endnu flere aktivitetsmuligheder for byens beboere og foreninger.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Sports og Fritidsparken anvendes flittigt af det lokale foreningsliv, fx til fodbold/håndtræning, styrketræning, lege og arrangementer uden at de skal betale for leje, belysning mv. Alle har gratis adgang til parken og det tiltrækker nye idrætsudøvere også til de lokale foreninger (Der kan ikke forhåndsreserveres aktiviteter og brugen kræver ikke foreningsmedlemskab). Nogle lokale foreninger har oplevet markant medlemsfremgang det seneste år og parken vurderes at have været en medvirkende årsag. Faciliteterne i Sports og Fritidsparken er også med til generelt at gøre området og dets foreninger attraktive.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Initiativet har både haft et højt ambitionsniveau i forhold til at inddrage og tage hensyn til de lokale foreningers og andre interessenters ønsker og ideer, og også i forhold til at indfri bredere visioner om at øge lokale borgeres engagement, sundhed og trivsel, integration osv. Silkeborg Kommune har haft en meget åben og inddragende tilgang og givet rum for og motivation til samarbejde og samskabelse omkring projektet. Udover at give tilladelse til at anvende kommunale arealer og sørge for de fornødne tilladelser mv. har kommunen kun måttet anvende begrænsede kommunale ressourcer til projektet (under ½ mio. kr. og relativt få kommunalt finansierede arbejdstimer) fordi langt størstedelen af ressourcerne er bragt til veje af de øvrige samarbejdspartnere, inkl. via frivillige privatpersoner og erhvervsliv, boligforeninger og fonde mv. – men både politisk og administrativt har der været stor opbakning til initiativet gennem hele processen. Den relativt begrænsede kommunale investering skal ses i sammenhæng med at der som oftest er mange hundrede daglige brugere af Sports- og Fritidsparken og både brugere/beboere og samarbejdspartnere sætter stor pris på parken og de aktivitetsmuligheder den rummer. I forbindelse med opførelsen af parken har udgangspunktet været, at alle parkens faciliteter skal være af høj kvalitet for at sikre brugerne gode oplevelser og træningsmuligheder, lang holdbarhed, minimal vedligeholdelse og lav risiko for hærværk. Initiativet er nyskabende bl.a. ved at det har forsøgt at skabe rum for en bred vifte af (samtidige) idrætsaktivitet og socialt samvær i både forenings- og privat regi som er gratis for alle og hvor alle kan deltage uden krav om forhåndsreservationer og foreningsmedlemskab. Initiativet er også nyskabende i forhold til den måde der er arbejdet med at samarbejde og samskabe nye idrætsfaciliteter på tværs af kommune, idrætsforeninger, boligforeninger, skoler, fonde, interesseorganisationer (inkl. DBU og DGI) og frivillige. Information om initiativet har været efterspurgt af og givet inspiration til en række andre idrætsforeninger m.fl.