SG-Huset i Svendborg

Hvad går initiativet ud på?

Svendborg Gymnastikforening indviede i 2013 et ca. 5.500 m2 stort ambitiøst og innovativt bevægelses- og gymnastikhus. Huset tilbyder et væld af moderne faciliteter indenfor både springgymnastik og rytmisk gymnastik, motorik- og bevægelsessale samt faciliteter som klatrevægge, fitnesscenter og udendørs parkour- og skaterarealer. SG har brugt de unikke faciliteter til at skabe et stort udbud af aktiviteter for både medlemmer og borgerne generelt. Foreningen har aktivt opsøgt og indgået partnerskaber med de lokale skoler, og de har oprettet en juniorklub, hvor der på alle hverdage er tilbud om lektielæsning og fysisk aktivitet for børn i 4.-6. klasse. Hver søndag er der Open Gym, hvor alle borgere, mod et symbolsk beløb på 30. kr., inviteres til at benytte husets faciliteter under opsyn af foreningens instruktører. Derudover driver SG et projekt for overvægtige børn fra 6.-10. klasse i samarbejde med kommunens sundhedsafdeling, og de tilbyder styrketræning for seniorer i samarbejde med Svendborg Senioridræt. Samtidig har SG et stort udbud af hold og aktiviteter til foreningens mange medlemmer. Der er lagt op til aktivitet både inde og ude - og der er gang i den altid! Stedet emmer ganske enkelt af energi, gang i den, positivitet og ambitioner. Så sejt et sted!

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

SG’s mange initiativer har betydet en medlemsfremgang i foreningen fra 1.400 til 2.100 på bare ét år. Initiativerne har således trukket mange børn og voksne ind i foreningsidrætten og vist dem, hvad foreningslivet kan. De mange initiativer virker samtidig som inspiration til andre foreninger, og åbner muligheder for samarbejder på tværs af foreningerne og med andre aktører. Generelt er SG et eksempel på, hvordan foreningslivet i høj grad kan bevare sin berettigelse i et stadig mere individuelt samfund.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

SG skal vinde Danskernes Idrætspris, fordi det er en forening, der i høj grad formår at tilpasse sig borgernes behov og dagligdag, og som konstant udvikler nye spændende initiativer. Samtidig rummer foreningen både børn, unge og ældre, og de forener projekter for overvægtige unge med elitehold, der kæmper med om danmarksmesterskaberne. SG er derfor en forening der kan inspirere foreningerne i hele Danmark. SG Huset er blevet et sted, der i den grad trækker ungdommen til og giver dem noget meningsfuldt at tage sig til samtidig med at de hver især udfordres på deres niveau og får et uvurderligt kammeratskab på tværs af alder, køn og social status, det er det mest fantastiske.