ELEMENTFABRIKKEN - Det udendørs forsamlingshus

Hvad går initiativet ud på?

Sammen er vi stærke – det var udgangspunkt og tanke, da repræsentanter fra 11 foreninger, institutioner og erhvervsvirksomheder i Tørring, satte hinanden stævne i 2012. En idé var fostret af nogle få ildsjæle, men fællesmødet blev startskuddet til, at idéen herefter blev båret frem af et stort lokalt fællesskab: - et 4.000 m2 tilgroet område, beliggende i smørhullet mellem skole, idrætscenter, gymnasium og det regionale asperger/autist værksted og kollegie, skulle omdannes til spændende rum og rammer for udendørs bevægelse, leg, idræt og kultur, og ikke mindst – socialt samvær på tværs af aktiviteter, alder, køn, hudfarve eller andre forskelligheder – åben for alle 24/7. Efter få fællesmøder var ønskerne til områdets indhold og funktioner lagt fast: Et område til outdoor fitness og motion, en Street Play bane med gummibelægning til fodbold, streetbasket, hockey og boldvægge, en lille klatrevæg og et spændende parkour område (forældrene synes det er lidt farligt, ungerne synes det er cool og sejt!), og en stor stenmels bane til fleksibel brug til minifodbold, petanque eller volley. Mellem aktivitetsområderne store åbne græsarealer, til fri brug til boldspil, crossfit motion, solbadning, picnic tur, krocket, leg m.v.. Området byder alle velkommen via to store og imponerende trappeanlæg, lavet i kæmpe beton elementer, men med et næsten silkeagtigt flot look. Trappeanlægget er tænkt som både ankomst, sidde- og opholdsområde i dagligdagen, men også som sidde- og ståpladser til koncerter eller opvisninger, hvor der kan opsættes scene på den foranliggende parkeringsplads. De meget store betonelementer i trappeanlægget går igen som elementer rundt på det store græsareal, 3 meter høje betonvægge er integreret i Street Play banen, og parkour området er lavet i beton og har gummi faldunderlag. Beton, græs, antracitgrå Street Play bander med robuste stålmål - og lige en lille sød ottekantet pavillon til afslapning, gør området til et spektakulært og spændende område at være i for alle aldre. Den 5. juni 2014 blev ELEMENTFABRIKKEN – Det udendørs forsamlingshus indviet, efter kun 2 år fra idé til virkelighed. Det kostede 1,95 mio. kr. at etablere, og alle midler var inden indvielsen samlet ind via fonde og puljer, og økonomisk opbakning fra byens foreninger og projektdeltagere, og via støttearrangementer i projektperioden. Alle penge er brugt optimalt til udstyr og anlæg, og området er klar til at blive videreudviklet med endnu flere aktiviteter over de kommende år. Sidst men ikke mindst, er der via konsekvente valg af bestandige materialer, sikret et meget lavt vedligeholdelses behov fremover.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

ELEMENTFABRIKKEN – Det udendørs forsamlingshus, ligger klods op ad Tørring Skole, Gudenåcenteret med idrætshal, svømmehal og forsamlingshus, fodboldanlægget med 7 boldbaner, Tørring Gymnasium samt Gudenåkollegiet. Med den beliggenhed har over 1.000 børn og unge umiddelbar adgang til at benytte området i løbet af skoledagen, og området er dermed med til at give et ekstra tilbud i forhold til skolereformens krav om fysisk aktivitet. Tørring Idrætsforening har allerede mange aktiviteter på området, i form af f.eks. mini-put og boldtræning på Street Play banen, og Street Play banen og fitness instrumenterne er blevet en integreret del af den årlige fodboldskole til opvarmning og boldtræning. Idrætsforeningens forskellige afdelinger benytter områdets muligheder flittigt til alternativ styrke- og motionstræning, og som samlingspunkt for cykel og løbehold. Som et nyt initiativ er idrætsforeningen i gang med at oprette en petanque afdeling, som går i luften i det tidlige forår 2015, med fokus på det stadigt stigende antal af aktive ældre. Udover at være et tilbud til det etablerede foreningsliv i byen, så er åbenheden 24/7 en mulighed for alle til at komme og dyrke idræt og motion i frie rammer – børn, unge og ældre. Men også de der måske har svært ved at finde sig selv i det etablerede foreningsliv, har her fået en mulighed for individuel træning. Tørring er i øvrigt den by i Hedensted Kommune som giver husly til flest flygtninge og asylansøgere, og på ELEMENTFABRIKKEN kan de komme og få et afbræk i dagligdagen med sjov og motion, og måske også knytte kontakter til de lokale via fodbold og idræt. Området har skabt nye, uformelle rammer til idræt og motion, man kan komme når man har tid og lyst, og det er uden bindinger af nogen art.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

ELEMENTFABRIKKEN – Det udendørs forsamlingshus skal vinde Danskernes Idrætspris, fordi det er et flot eksempel på, at et stort og ambitiøst projekt godt kan lykkes i en lille by med 2.565 indbyggere - når alle løfter i samlet flok! Det er et eksempel på at lokale ildsjæle kan få ting til at lykkes, selvom det ved første tanke og idé ser fuldstændig utopisk og umuligt ud, og selvom kommunekassen ikke lige p.t. har midler at spæde til med. Projektet skal vinde Danskernes Idrætspris, fordi det som grundsubstans er skabt på det mest dyrebare som et lille lokalsamfund kan byde på: sammenhold, frivillighed, hjælpsomhed, gå-på mod, og folk med gejsten og viljen til at bruge masser af fritid og kræfter, med det ene endemål at forvandle skrot til slot, og skabe nye aktiviteter og nye muligheder for fællesskab for alle!