Team Veteran

Hvad går initiativet ud på?

Team Veteran er en frivillig upolitisk organisation bestående af en række ressourcepersoner, hvor intentionen om hjælp til selvhjælp gennem idræt og kammeratskab er den drivende kraft. Team Veteran har siden 2010 benyttet regeringens veteranpolitik som pejlemærke, og støtter derved op om det etablerede behandlersystem, hvilket ses i Team Veterans målsætning om at være en matchende nuance i den farverige palet af etablerede tilbud til fysisk og psykisk sårede veteraner. Team Veterans nuance er maratonløb. Team Veterans projekt rummer en række psykosociale udviklingspotentialer for den enkelte deltager, foruden oplevelsen af forberedelse og gennemførelse af maratonløbet. Der etableres undervejs i forberedelsesfasen et vigtigt fællesskab omkring målsætninger og interesser. Deltagerne får mulighed for at give og modtage støtte samt sparre med hinanden, og vil fremadrettet kunne fungere som forbilleder for andre sårede veteraner. Projektet fungerer som en igangsætter og motiverende faktor, og hver deltager får sit eget strukturerede program sammensat af træner og psykologer. Den individuelle træning tilrettelægges således, at der tages hensyn til den enkelte deltagers skade, form og målsætning. Det sikres det, at resultatet og oplevelsen for den enkelte opleves langt mere målrettet. Som et led i det store identitetsarbejde, der følger når deltageren under tjenesten pådrager sig en voldsom skade, er projektet med til at vise, hvad der kan lade sig gøre trods skadernes ofte voldsomme omfang. At træne med det formål at gennemføre et langdistanceløb - om det så sker med proteser, i håndcykel eller som psykisk såret - så genopdages kroppens styrke og kropsbevidstheden øges. Deltagerens grænser flyttes og nye handlemuligheder opstår. Fokus ændres således fra tab og mangler til ressourcer, og det er dét, der virker.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Når den fysisk eller psykisk sårede veteran efter et år med hård og kærlig træning har gennemført slutmålet USMC Marathon i Washington, overgår veteranen til Team Veteran All Star. Veteranen er gennem det forgangne år blevet mere fysisk og psykisk robust og derved bedre til at holde balancen i livet. For at fastholde den gode retning og inspirere til at nå nye mål, tilbydes veteranen og pårørende i regi af Team Veteran All Star fortsat træning, støtte og kammeratskab. Ydermere hjælpes veteranen over i andre sportsgrene og foreninger i takt med at modet og balancen øges. Det sidste år udgave af Team Veteran – Team Veteran 2014 – har over halvdelen af deltagerne meldt sig ind i en idrætsforening – bl.a. løbeklub i Hjørring og fitnesscenter Oksbøl med igangværende træneruddannelse, 2 har meldt sig ind i en triatlonklub med gennemførelse af Ironman 2015 i København, 2 har meldt sig ind i en MTB samt 1 deltager som løber for Team Tvilling. Andre tidligere deltagere har fået modet til at gennemføre en universitetsbaseret træneruddannelse med diplom og fast arbejde til følge. Veteranens øgede aktivitetsniveau ses også afsmittende på den pårørende, som også tilbydes både træning og startnumre til de hjemlige træningsløb. I takt med at ens partner kommer i form - i krop og sind, forstærkes ønskes om selv at bevæge sig mere, og de pårørende bliver således selv mere aktive. Hvilket ofte medfører indmeldelse i det lokale træningscenter eller idrætsforening. Team Veteran har i 2015 fået sponsoreret 20 årskort fra FitnessDK. Disse årskort er blevet uddelt til veteraner og pårørende med forhåbningen om at de også her fortsætter træningen – og vælger at forny abonnementet med flere gode træningsmæssige oplevelser til følge, når året er omme. Team Veteran 2015 har indgået samarbejde med Niels Overgaard Blok, fagkonsulent, Master i Friluftsliv, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet om følgende punkter: 1. Undersøge den signifikante rolle som medløberen har i en transformativ identitetsudvikling for veteranen. 2. Være med til at udvikle en friluftslivs profil / vinkel for Team Veteran for at yderligere forankre og brede målgruppen ud herunder få skabt andre idrætsmæssige interesser for veteranen foruden maratonløb. 3. Samarbejde om et Ph.d. forskningsprojekt med kropslig bevægelse og natur i fokus, med et tværgående samarbejde mellem Team Veteran, Veterancenteret, Forsvarets Sundhedstjeneste og Kammeratstøtteordningen.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Team Veteran arbejder seriøst med at understøtte fysisk, mental og social rehabilitering hos en udsat målgruppe via idræt og fællesskab. Foreningen trækker på en række veluddannede og erfarne ressourcepersoner, der er fælles om et højt ambitionsniveau for effekten af foreningens virke. Teamet består bl.a. af to psykologer med en stor erfaring med netop denne målgruppe, en universitetsuddannet fysisk træner, en erfaren kropsbehandler, en holdlæge, en autoriseret klinisk diætist, en journalist samt befalingsmænd og officerer fra Forsvaret. Foreningen er således gearet til at levere en professionel helhedsindsats over for målgruppen, og deres pårørende, som er helt afgørende for, at Team Veteran skaber markant udvikling og vækst i den enkelte veterans liv. Team Veterans deltagere fungerer samtidig som ambassadører og inspirationskilder for andre mennesker, der er fysisk og eller mentalt udfordret. Team Veteran vil gerne sprede budskabet om, at idræt, især inden for rammerne af meningsfulde fællesskaber, flytter mennesker i en god retning. Team Veteran er en særlig gave for kommunerne og det offentlige system, i kraft af dens status som selvkørende og frivilligt drevet. Den udfører med sin specialviden om veteraner, en samfundsopgave, som ikke mange idrætsforeninger er gearet til at udføre. Team Veteran gør en forskel fra hjertet og det er derfor at medlemmer føler sig hjemme og hjulpet på lang sigt. Forandring tager tid og derfor er deltagelse i foreningens aktiviteter tidsubegrænset. Samtidig foregår der, inden for foreningens virke, et opsøgende arbejde med henblik på at tilknytte den enkelte veteran til en lokal idrætsforening, så rehabiliteringen ligeledes foregår lokalt og understøtter individets handlemuligheder og deltagelse i samfundslivet på lang sigt.