Odense Sportscentrum

Hvad går initiativet ud på?

Odense Sportscentrum er et på kort tid blevet Nordeuropas største Multi- og kampsportshus, som har samlet mange små og mindre sportsgrene i ét hus, hvor der nu er 24 forskellige klubber samlet. Nogle fremsynede mennesker fandt et sted på 6000 m2, hvor der nu er indrettet idrætsfaciliteter til over 24 idrætsgrene, med over 700 ugentlige besøgende, og helt ved egen hjælp. Det giver en fantastisk mulighed for unge at socialisere og prøve forskellige retninger af inden for deres sport. Visionen om lektiecafe og ungdomsarbejde vil også bidrage med en stor chance for at styrke faglighed og forebyggende arbejde.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Odense Sportscentrum er blevet en gevinst for mange primært kampsportsklubber, som har fået en unik mulighed for, at mødes med andre udøvere på tværs af deres egen sportsgren. Når man er meldt ind i f.eks. jiu-jitsu afdelingen kan man for samme kontingent træne karate, kick boxing, kungfu, bujinkan, fitness eller en af alle de andre sportsgrene. Det har betydet, at det knytter afdelingerne sammen og fremmer samarbejdet og giver et mindre frafald af nye medlemmer. Alene antallet af medlemmer i foreningerne der bliver samlede vil styrke foreningstanken men også forståelsen for at foreninger kan/skal arbejde sammen på tværs af forskelligheder for at opnå de bedste rammer. Forståelsen for andres interesser og at se ud over egen "andedam" styrker sammenhold og initiativ. Ligeledes er foreningen god til at indlemme "sofaforældrene" i foreningen og sporten.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Odense Sportscentrum har foreninger der konkurrer på højt internationalt niveau og ambitionsniveauet for centeret er fortsat højt. Centerets sammensætning af udstyr og muligheder giver sportsudøveren optimale muligheder for at forbedre sig og udvikle sig i sin sport. Foreningens frivillige yder en stor indsats for centeret og centeret virker veldrevet. Trænere virker engagerede og passionerede for deres sport og centeret og udviser initiativ og tager ansvar for udviklingen af deres elever. Med det antal sportsudøvere der allerede nu er tilknyttet, når initiativet og fællesskabs tankegangen ud til en meget stor del af Odenses indbyggere -ung som gammel. Jeg indstiller dette initiativ til Danskernes Idrætspris, fordi Odense Sportscentrum for formået, at samle så mange forskellige sportsgrene på samme sted. En af folkeskolerne har flyttet 360 elever ved "Skolernes Motionsdag" om fredagen inden efterårsferien til Odense Sportscentrum for, at prøve flere slags kampsport. Flere andre skoler har også ønsket, at se og prøve dette spændende hus, hvor der altid sker noget.