Børn til Bold

Hvad går initiativet ud på?

Langt de fleste organiserede tilbud om leg og træning med bold i foreningerne starter ved 5-6 års alderen. Tilbud til yngre børn finder man typisk i svømmeklubber og gymnastikforeninger, der alle giver børnene nogle fantastiske udfordringer, men bolden mangler ;-). I mange børnehaver er der stort fokus på motorik, rytmik og bevægelse, ligesom de kreative værksteder giver børnene gode og udviklende oplevelser. Men bolden mangler ;-) Børn til Bold er barnets første møde (alderen 2-5 år) med organiseret bold-leg. Køge Boldklub tilbyder hold et par gange om ugen til børn i alderen 2-5 år. Her arbejdes målrette på at udvikle et koncept, der kan udbredes til resten af landets fodboldklubber, håndboldklubber, basketballklubber og volleyklubber. Fokus er på at give barnet nogle grundlæggende ’bold’ kundskaber, og bygger på DIFs koncept for aldersrelateret træning – men er tilpasset til bold og motorik i denne aldersgruppe. Der leges med alle mulige former for bolde og bevægelser i forhold til en bold. Træningen varetages af en Køge Boldklub træner, og alle forældre er altid sammen med deres eget barn. Træneren foreviser øvelsen, men det er forældrene der udfører øvelsen sammen med deres eget barn. Dette giver hvert enkelt barn mulighed for at få sin egen personlige træner, og det giver både barn og voksen en god oplevelse at lege sammen. Der inddrages forskellige typer af bolde i legen og træningen, for at udfordre børnene og give dem forskellige oplevelser med boldene. Variationen i brug af bolde kombineret med øvelser der tager udgangspunkt i basisbevægelser i forhold til både krop og bold er i centrum. Børnene skal kaste, gribe, heade, trille, sparke, stoppe, slå kolbøtter osv. Hele træningen sættes ind i en fantasiramme, der skal være med til at motivere børnene og begrunde øvelserne ud fra en ’børnelogik’. Det er sjovere at skyde skibe (kegler) med kanonkugler (tennisbolde), end det er at vælte kegler med tennis bolde.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Projektets målsætning er, at der på landsplan bliver udviklet materiale til glæde for boldklubbernes arbejde med at lave leg og træning til det helt små. Det er altså et koncept, der kan udbredes til resten af landets fodboldklubber, håndboldklubber, basketballklubber og volleyballklubber. Projektet kan lægge op til et samarbejde mellem en række interessenter, der alle har fokus på børns sundhed, udvikling af den organiserede idræt, nye samarbejder mellem det kommunale og foreningsidrætten. Det drejer sig om: Køge kommune, DGI, DIF, DBU, DHF, DBBF, DVBF. Projektets målsætning lokalt i Køge kommune er medlemstilgang i boldklubberne i aldersgruppen 2-5 år, samt at skabe et udbytterigt samarbejde med børnehaver i forhold til udbredelse af boldlege i institutionerne samt uddannelse af udvalgte pædagoger. Dette er ikke kun på kort sigt, men som en mulig samarbejdspartner i planlægningen af det pædagogiske arbejde i institutionerne. Projektet tager derved også vare om det kommunale hvor børnehaver inviteres til at deltage i projektet. De kommer på besøg 4 gange over foråret i Køgehallerne og udendørs ved Køge Boldklubs baner. Her stiller Køge Boldklub træner og materialer til rådighed, og har organiseret træningen ud fra Køge Boldklubs Børneafdelings principper for Børn til Bold træning.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Børn til bold er som tidligere beskrevet et projekt der kan komme alle børn i hele Danmark til gode. Det kan nemt udbredes både kommunalt og i forenings Danmark. Projektet i Køge kommune er, trods sin forholdsvis korte levetid, allerede nået langt med målsætningen - ikke mindst takket være Frederik Ullerup og et hav af frivillige. Det næste skridt bliver at brede projektet ud på landsplan, hvorfor der vil blive brug for flere ressourcer. Det er her at de 50.000 ville være en kærkommen hjælp så flere kommuner kan stifte bekendtskab med Børn til Bold - og blive lige så glade for konceptet som Køge Boldklub. Der er en tradition for at vi tænker meget disciplinspecifikt i Danmark. De store hovedforbund har hvert deres bud på et tilbud til de mindste. Det her tilbud starter med barnet i centrum, og tænker boldlege og boldbevægelser på tværs af discipliner. Ikke fodbold, ikke håndbold, ikke basket eller volley - bare Børn til Bold!