HIU - Handicapidræt i Uldum

Hvad går initiativet ud på?

Vi er en idræts- og social forening for mennesker med udviklingshæmning og psykiske lidelser. Ca 120 idrætsudøverne mellem 20 og 81 år med stor forskel på handicappets art og sværhedsgrad samles og laver idrætsaktiviteter året rundt. Foreningen har gennem mere end 25 år formået at skabe og tilbyde nye aktiviteter år efter.år. Vi har skabt et bredde idrætskoncept, der SKAL imødekomme alles behov, så alle får en oplevelse af magte noget/ være god til noget/ lave aktiviteter, man har lyst til.. Vi har gennem årene tilbudt mere end 70 forskellige aktiviteter/idrætsdiscipliner for at leve op til vores målsætning. Vores sæson er delt i moduler, hvilket betyder, at den kan rumme alles behov og lyster. Dette år indeholder vores vintersæson 17 forskellige discipliner / aktiviteter, f.eks fodbold, badminton, dart, fitness, hockey, skumtennis, idrætslege, ældreidræt mm. Som det nye dette år er alm./skum bordtennis og STOMP med trommer, koste, diverse larme udstyr og dans indlagt i modulerne. Det sidste indeholder samspillet mellem rytme, begejstring, motoriske øvelser, koordination af kroppen mm, hvilket for mange med udviklingshæmning ( og andre ) er meget svært. Alle idrætsaftener afsluttes med " tredje halvleg " med fødselsdagssange for alle og social HYGGE.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

I disse tider med statslige, regionale og kommunale besparelser på Handicapområdet generelt, og stigende interesse for det frivillige arbejde, mener vi at have konceptet / have modellen, der kvalitativt rummer udviklingsmuligheder, er sundhedsfremmende og skaber begejstring og glæde for grupper af mennesker, der ikke passer ind i det " normale " etablerede idrætsliv. Geografisk dækker vores idrætstilbud i Uldum en afstand op til 35 kilometer, Vores aktive kommer kørende i busser langt væk fra pga mangel på idrætsaktiviteter i området. Vi er en etableret og " afprøvet " forening, der har erfaring, uddannelse og evidens for vores frivillige arbejde. Vores ønske er, at andre vil etablere sig med samme indhold og begejstring for en gruppe af mennesker, der ikke kan selv. Gennem årene (ca 25 år) har vi gennem idrætslejre, idrætsture, idrætsdage og PR virksomhed forsøgt at eksportere vores idræt til andre i det syd og sønderjyske område. Nødvendigheden af vores idrætsforening med indhold er de senere år blevet vigtigere og vigtigere pga samfundet vil spare penge, samt den generelle stagnering af den frivillige indsats. Kan vi agitere og formidle ; og " råbe meget højt " på vegne af en gruppe danskere, der ikke kan selv, bør der findes mange gode mennesker, foreninger og klubber, der tager initiativet og starter op. Vi forstår faktisk slet ikke, hvorfor der ikke findes mange foreninger for mennesker med udviklingshæmning, fordi stabiliteten, glæden og begejstringen, forventningen, spontaniteten og gensynet med hinanden fra aften til aften er det " der bærer lønnen i sig selv ", samt man som instruktør oplever, at mennesker opnår bedre udvikling, større trivsel og får nye færdigheder. Vi er eksemplet på, hvordan man som forening - kan selv - uden støtte og velvilje fra offentlige myndigheder, og hvor drivkraften alene er lysten til at gøre en forskel.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Der er de seneste år sket i en tiltagende marginalisering af forskellige grupper af danskere. Gruppen af mennesker med udviklingshæmning, psykiske lidelser og andre særlige behov er stor, men har ringe gennemslagskraft. Den gennemsnitlige dansker bruger 1/3 tid på at sove, 1/3 tid på arbejde/skole og 1/3 tid på fritid. Dette gælder ikke for mennesker - børn, unge og voksne - med handicap. Fritidsdelen er " overladt " til det frivillige initiativ. Det betyder, at hvis ingen " vil hjælpe og være frivillig " sker der intet og den udviklingshæmmede kan ikke selv pga sit handicap. Det betyder, at hvor RASK befolkningen har masser af aktivitets muligheder, er andre afskåret og har ingen muligheder. Vi forsøger med vores beskedne indsats for 120 aktive - år efter år - med stort held at skabe muligheder og LIVSKVALITET for denne gruppe. Vi har skabt et koncept / en måde at gøre idræt på, der virker ! Vi fornyer os hvert år med nye aktiviteter målrettet vores aktive, hvilket vi oplever som en stor succes. Vi kan fastholde vores aktive i mere end 25 år, og samtidig få nye medlemmer - faktisk så mange, at vi har lukket for tilgang af nye. Vi er 4 instruktører ( ikke helt unge ! ), der forestår gamle og nye idræts-aktiviteter. Som forening under Folkeoplysningsloven har vi en folkevalgt bestyrelse, der med stor lyst, pudsige indslag, megen snak, meget kage og kaffe beslutter næste års indhold af idrætten - sommer og vinter -. Spontaniteten og opfindsomheden stortrives og afstedkommer mange " sjove " ideer, aktiviteter og Events. ! Dette er ikke kedeligt . Vi håber gennem indstilling til Idrætspris af vores idrætsklub med sit indhold at skabe interesse og gøre opmærksom på, at der findes en stor gruppe af mennesker, vi ikke må glemme. De har også ret til et liv med forskellige fritidsmuligheder, herunder sport og idræt, hvor man sammen med andre mennesker " bliver sund ", bruger sin krop og oplever succes for sig selv og for andre.