Frederiks. Ét lokalsamfund - mange samarbejdspartnere

Hvad går initiativet ud på?

Et projekt i Frederiks, hvor forening og skole samarbejder om at få gjort flere af byens børn og unge aktive med bevægelse. Samtidig forstærkes både den lokale skole og foreningslivet i byen, hvorved der bidrages til at værne om lokalsamfundet. Konkret har AIF afholdt 2 dage for 0.-5. klasse med ca. 240 børn, hvor foreningen har fået lov at vise, hvad de kan tilbyde. Den ene dag med fokus omk. fodbold og den anden dag med håndbold og gymnastik.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Initiativet har allerede været med til at give ekstra medlemmer. Det er dog er vigtigt at lægge mærke til, at det ikke kun handler om de ekstra medlemmer, men snarere om, hvordan en forening kan være med til at bidrage til, at flere bliver aktive omkring idræt/bevægelse i Frederiks og opland. Det er valgt, at fokus ikke kun skal handle om AIF, men mere om hvordan en forening kan bidrage til at ”alle” børn og unge fra Frederiks skole er aktive omkring FDF, golfklubben, SKF KFUM, orienteringsklubben osv. Ideen/projektet hæver sig over forenings niveau og ser på hele lokalområdet og får der igennem skabt en sammenhængskraft mellem foreningerne og skolen, som gør en forskel for den ikke-aktive gruppe af børn.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Det er nyt, at frivillige er klar på at hive en hverdag ud af kalenderen. Det var overraskende for AIF, at frivillige så nemt var med på ideen og samtidigt tog ejerskab af dagen. Det er nyt, at se en forening gå foran i arbejdet med at få opfyldt skolereformens krav om bevægelse i folkeskolen. Indtil nu er der afholdt to dage med succes. Yderligere 5 dage er planlagt i det igangværende skoleår. Drømmen og ønsket fra AIF er, at de i fællesskab med skole og kommune kan ansætte en aktivitetsmedarbejder, der både vil skulle have sin gang på skolen og i foreningen. Det er vigtigt, at det er en medarbejder, der kender børnene og de unge fra skolen (for på den måde at kortlægge, hvem der ikke er med i foreningslivet) og samtidigt har ansættelse i foreningslivet, så der er en lige og let vej til de frivillige ledere.