Idræt i dagtimerne - Vejle

Hvad går initiativet ud på?

Idræt i dagtimerne (IID) er en selvejende institution med en samarbejdsaftale med Vejle Kommune. IID har eksisteret siden 1986, og har altid været et motionstilbud som henvender sig til fysisk inaktive borgere. Initiativet lægger meget vægt på at nå ud til marginalgrupper såsom "de foreningsløse", "de skæve eksistenser", og det lykkedes rigtig godt. IDD arbejder især med tre forskellige tiltag: •IFA (Idræt for alle) •IFS (Idræt for psykisk sårbare) •Lokale idrætstilbud i provinsbyerne til Vejle Idræt i dagtimerne lægger stort vægt på det sociale - samt at alle tilbuddene er på motionsplan. I samarbejde med lokalpsykiatrien og sundhedscenteret har de etableret en ordning, hvor borgere som har deltaget i et træningsforløb i Sundhedscenteret efterfølgende kan få et gratis medlemsskab i en måned hos Idræt i dagtimerne Idræt i dagtimerne bygger desuden på et princip om at benytte lokalerne på de tidspunkter, hvor de ellers står tomme. Blandt andet arbejder de tæt sammen med nogle lokale skoler, således at man kan udfylde pauserne imellem skolernes idrætsundervisning. Ugeprogrammet indeholder ca. 120 timers effektiv idræt samt den tid, som bruges til det efterfølgende sociale samvær. Tilbuddene er fordelt i 24 lokaler/haller i Vejle kommune. Alle tilbuddene ligger mellem kl. 8.00 og 15.00 Indholdet af Idrætsaktiviteterne spænder bredt - ca 35 forskellige hold/tilbud Der er tilknyttet mere end 100 frivillige som hjælpere og instruktører på holdene.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Idræt i dagtimerne er ikke en banebrydende ny idé, men det der gør IDD i Vejle til noget særligt er, at de er lykkedes og har skabt en succes. De er forgang for mange andre, og har altid fingeren på pulsen i forhold til nye tiltag. Eksempelvis deltager de sammen med biblioteket i et nyt forskningsprojekt hos Center for Sund Aldring. Projektet sigter mod at omsætte forskningsbaseret viden om at holde hjernen frisk hele livet til konkrete aktiviteter, der kan udbredes til andre foreninger. Specielt gennem arbejdet med de lokale idrætstilbud i provinsbyerne er det lykkedes godt for IDD at etablere samarbejde med lokale foreninger om udbuddet af idrætsaktiviteter. Det betyder at de lokale foreninger har fået etableret træningstilbud i dagtimerne, og dermed når ud til en målgruppe, de normalt ikke rammer. I dag er der mere end 1.900 aktive i IDD.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Idræt i Dagtimerne Vejle er en stor succes. Det er et eksempel på, hvordan man gennem et specialiseret tiltag og stærke samarbejder kan nå ud til de særlige målgrupper, som andre foreningsorganiserede aktiviteter ikke når. Tiltaget er et forgangseksempel og en stærk bidragsyder til idrætsorganisationernes og regeringens vision om at gøre Danmark til det mest idrætsaktive land med visionen ”Bevæg dig for livet”.

Billeder eller YouTube