Næstved Vikings' fokus på breddeidræt og rekruttering af børn og unge

Hvad går initiativet ud på?

Den amerikanske fodboldklub Næstved Vikings har i 2020 kastet sig ind i en massiv rekrutteringsindsats med fokus på bredden. Indsatsen har på trods af covid-19 sikret en medlemsfremgang på op mod 40% (januar til september 2020) Indsatsen går på fire ben og er udelukkende båret af frivillige kræfter som cheftræner, trænerstab, bestyrelse og øvrige frivillige. De fire ben er: - fokus på bredde og kun bredde (alle kan være med - høj/lav/stor/lille) - åbenhed, imødekommenhed og fokus på den gode velkomst - afvikling af sommer camp for første gang (udbudt sammen med kommunen og åben for alle) - igangsættelse af åben-skoleprojekt Samlet set har det betydet langt flere aktive børne- og ungdomsmedlemmer - og en klub hvor der er plads til alle og fokus på at skabe plads til alle. Senest resulterede det i august 2020 i, at Næstved Vikings blev kåret som årets forening i Næstved Kommune.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Det er vigtigt, at breddeidræt bliver talt op og har en værdi i sig selv - og ikke blot som fødekæde til eliten. Det fokus gennemsyrer Næstved Vikings - og det skaber rummelighed, høj fastholdelse og stærk rekruttering. Det er vores erfaring, at det slet og ret giver gladere børn - og børn hvis mål med den fysiske aktivitet er langt bredere end blot tallene på måltavlen. Og nej, dette er ikke blot en undskyldning, som vi finder på, fordi "tabellen lyver aldrig". Det er et mindset, der, hvis det blev udbredt til flertallet af idrætsforeninger i Danmark, burde kunne løfte børn og unges foreningstilknytning og glæde ved at dyrke idræt markant.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Det er vigtigt, at der er nogen, der stædigt holder fast i, at breddeidræt i foreningsregi kan være et mål i sig selv - også når børn bliver til unge. Værdien i at dyrke idræt sammen - og det at gøre det i et forpligtende fællesskab i en forening - giver børnene en sund og god ballast videre i livet - både fysisk og socialt. Alt for mange klubber og idrætsgrene mister børne- og ungdomsmedlemmer, fordi børnene bliver "ramt" af et tidligt elitefokus. Og det kan være dræbende for børnenes lyst til fortsat at dyrke idræt. Det er samtidig en kultur, der mange steder gør, at breddeidrætten for børn- og unge bliver nedprioriteret i forhold til hold med mere elitepræg. Det giver sig udslag i dårligere tider til breddebørnene, vanskelighed ved at skaffe kvalificerede trænere m.v. Derfor fortjerner Næstved Vikings' utrættelige fokus på breddeidræt at blive belønnet og fremhævet.

Billeder eller YouTube