Viborg Trail Arena

Hvad går initiativet ud på?

Trailar Arenaen har besluttet via indsamlede midler fra fonde og en hel masse frivillig arbejdskraft at lave 100 km mountainbikespor omkring Viborg. Det er lykkedes for Trailarenaen at lave adskillige rigtig gode spor af varierende sværhedsgrader. Man har lavet rigtig fine spor omkring Undallslund Skov og Stendal Skov ved Karup. Begge disse spor er perfekte til begynderen, men kan også udfordre de mere erfarne. Der er bygget et mere kompliceret spor i Ødalen, som kan udfordre de virkelig seje. Omkring Hald Ege er anlagt nogle rigtig fine spor, som kan køres af alle, men som er lidt mere udfordrende end Undallslund og Stendal. Endelig er anlagt et spor i det utrolig flotte lyngområde ved Stanghede og Hald Sø. Dette spor er virkelig et spor, som kan tiltrække bl.a. turister. Alt sammen planlagt og koordineret af Viborg Trail Arena sammen med masser af lokale frivillige. Der er for hvert spor udnævnt en ansvarlig "Sporboss", som har til opgave sammen med lokale ryttere og frivillige at vedligeholde sporene.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Initiativet kommer foreningsidrætten til gode, idet det jo er de mulige træningsanlæg, som findes for mountainbikere i alle aldre. Sporene betyder, at vi ikke bliver ugleset af andre brugere af skovene, idet vi ikke ødelægger vandrerruter og andre anlæg i skoven. Vi har ikke udfordringer med jægere eller andre brugere af naturen, idet vi har etablerede anlæg at køre på. Vi har faktisk et rigtig godt forhold til andre brugere af skoven. De store generationer er blevet for gamle til at dyrke holdsport mv. Men vi vil stadig gerne motionere. Derfor har mange små klubber i området nu også en MTB-afdeling, så der holdes liv i de lokale klubber

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Dette initiativ har virkelig fået folk i skoven...Stendal Plantage ligger isoleret fra byområder og i et område, hvor kulturel udvikling har det svært og hvor vi generelt ser faldende medlemstal i idrætsforeningerne. I weekender, hvor vejret er nogenlunde, kan der være mellem 100 - 150 cyklister om dagen på sporet. Mange flere i skovene tæt på Viborg. Flere cykelafdelinger har set dagens lys på baggrund af initiativet - og her taler vi om afdelinger med både ungdomsafdelinger og voksenafdelinger. Med hold til både begyndere og øvede. Initiativet er med til at knytte befolkningen i området sammen, idet flere klubber indgår samarbejder omkring sporten og vedligeholdelsen af sporene. Initiativet har løftet de lokale idrætsforeninger i området og givet folk i alle aldre mulighed for at dyrke MTB-idrætten i alle dens facetter. Ja selv de lokale løbeklubber er glade, for de har fået nye løberuter.

Billeder eller YouTube

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.Billedet indeholder sandsynligvis: træ, plante, friluftsliv og natur