FÆLLESSKABET6100

Hvad går initiativet ud på?

MÅLGRUPPE: Kun fantasien sætter begrænsninger for målgrupper. TEMA: Nytænkt foreningsstruktur. FÆLLESSKABET6100 er blandt andet opstået, for at gøre op med den "klassiske" måde at strukturere forening på, herunder eksempelvis afholdelse af generalforsamlinger, valg af formand, næstformand osv.  FÆLLESKABET6100 er blandt andet et tilbud, der henvender sig til den uorganiserede bredde, hvor sådanne kan blive organiseret under Fællesskabet6100, uden først at skulle finde personer til en bestyrelse, afholde stiftende generalforsamling osv. Der er hverken formand, næstformand og kasserer, men en økonomisk ansvarlig og holdansvarlige. De eksisterende holdansvarlige godkender eventuelle nye holdansvarlige på baggrund af ansøgninger fra ildsjæle, der ønsker at organisere sig under Fællesskabet6100. Holdansvarlige forpligter sig som udgangspunkt, for en aftalt periode der eksempelvis kunne være 3 måneder.   Der tilbydes i FÆLLESSKABET6100 pt. hold for: Vinterbadning, meditation, kickboxing kvinder, kickboxing seniorhold, FACE2FACE NAUTURE affaldsindsamlinger, smidighedshold for kvinder, ligesom at der henover sommeren 2020 blandt andet er afholdt sommerferie legepatrulje i boligområderne i Haderslev, sommerferie aktivitet "ALWAYS-LikeAGirl-kickboxing-Camp". FÆLLESSKABET6100 blev indledningsvis ikke godkendt som forening af Haderslev kommune, men derimod først godkendt af DIF og så efterfølgende af Haderslev kommune. 

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Mindre foreningsidrætter / interesser kan organiseres på en mere enkel måde.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Initiativet er nytænkende. Initiativet kan favne den uorganiserede idræt og hjælpe mindre fællesskaber og  potentielle foreninger i gang.

Billeder eller YouTube