Street Under Buen

Hvad går initiativet ud på?

Bispeengbuen har længe været et meget omdiskuteret område i Hovedstaden. På den ene side har det lydt, at den er grim, støjende, forurenende, utryg. At den bidrager til oversvømmelser ved skybrud, til overophedning af byen, at tiden er løbet fra byen som en betonørken, og at vi må tænke livskvalitet i en større skala. På den anden side har det lydt, at Bispeengbuen nok er barsk, grim og ond, men at den er et tegn på, at København er en dynamisk storby med plads til det skæve. Buen har fået meget politisk omtale i den seneste tid, og mange har ønsket den væk. Med foreningen Street under Buen forsøger man at ændre dette negative billede af områder under byen ved at aktiveret området og skabe et socialt idrætsrum for byens borgere og mindst ikke de mange børn fra Lundtoftegade: Ifølge den boligsociale helhedsplan i Lundtoftegade mangler de unge i Lundtoftegade i høj grad noget at tage sig til, når skolerne og klubberne har lukket samt i weekenderne. Derudover er der, ifølge helhedsplanen, en forholdsvis stor restgruppe, som hverken går i skole, har arbejde eller kommer i en forening. Manglende brug af tilbud gør, at der jævnligt opstår konflikter mellem grupper af børn og unge i boligområdet, og deres adfærd opfattes ofte som støjende, provokerende og i nogle tilfælde truende. Foreningen Street under Buen (SUB) består af fem lokale aktører: Street Society, CPH Panna House, Streetball København, Børnebasketfonden og Urban 13. SUB er bl.a. blevet skabt ud fra visionen om at samle folk fra forskellige aldersgrupper og områder gennem gadeidræt. Det er drømmen, at området under Bispeengbuen fortsat skal agere klubhus for de eksisterende fællesskaber for gadeidræt, som primært består af unge i aldersgruppen fra 12 til 30 år fra Hovedstadens bydele. Derudover ønsker SUB at synliggøre disse communities for offentligheden og aktivere endnu flere af de lokale unge samt bygge sociale broer mellem Nørrebro, Nordvest og Frederiksberg, hvilket er med til at skabe et social åbent idrætsrum. For mange unge mennesker er det traditionelle foreningsliv ikke altid en attraktiv livsstil. Ambitionen med SUB er at omfavne behovet for disse unge mennesker med mulighed for selvstændig kreativitet og engagement i kontekst af et frit idrætsfællesskab.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Sportsaktiviteterne under SUB består både af faste træningsaktiviteter, hvor alle kan deltage samt åbne drop-in træningsaktiviteter. SUB arrangerer f.eks. panna-træninger, 5vs5 “winner stays” aftener, streetbasket-træninger, freestyle fodbold-træninger, og på sigt også dansesessions og meget mere. Disse forskellige gadeidrætter kombineres i den forstand at der er mulighed for at prøve andre discipliner og få ny inspiration til sin egen samt nye venskaber. Alle aktiviteter er åbne for omverdenen og alle være med. Derudover er der mulighed for at booke en bane til hvilken som helst anden aktivitet og få sig en fast tid på banen. Banerne er åbne i løbet af ugen, hvor der ikke er planlagte aktiviteter, hvilket er med hensigten at andre lokale initiativer kan benytte sig af faciliteterne. Ambitionen er på sigt at invitere skoler og institutioner hen til banen, hvor SUB vil lave workshops, som fx en del af idrætstimerne. Sidst, men slet ikke mindst, fungerer området som venue for store events som Panna House Invitationals (VM i gadefodbold) og mindre events som Street Societys København mesterskaber i 5vs5 og fester med bolden og bevægelse i fokus.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

SUB fortjener i den grad at blive indstillet og taget i betragtning til Danskernes idrætspris grundet en helt unik aktivering af et af Købehavns mest mørke og blakkede byrum, som historisk set har været meget omdiskuteret og ikke bragt megen positive fortællinger med sig. Denne visionære gruppe af mennesker der er gået sammen, ser man sjældent, og siden deres baner stod klar i juli måned 2020, har der været fuld damp på kedlerne og det har været ekstremt inspirerende og se det antal sociale sports aktiviteter de har formået og arrangere på rekordtid. Disse drenge bag SUB har virkelig formået at ændret byrummet fundamentalt, og arealet er gået fra at være et utrygt og dystert sted til et socialområde hvor børn skynder sig hen efter skole, hvor voksne tager hen og skyder hoops, uagtet af vejr og tid. Med sin placering under bispebuen kan man selv i regnvejr tage ned og dyrke sin sportsgren, og er mig bekendt det første overdækkede udendørs sportsareal i Københavns Kommune. Som bruger af stedet, har det været ekstremt fedt at at se et af de urbane byrum blive aktiveret i sådan en grad som SUB har formået. På få måneder fra juli – oktober har de formået at arrangere følgende: VM i Panna, DM i freestyle fodbold, ugentligte fodboldturneringer med over 16 hold, en stor pigeturnering med 16+ hold, Streetbasketball turneringer, int. 3 vs 3 streetfodbold, faste daglige sommerferie aktiviteter med basket og diverse fodbold discipliner, ugentlige pigefodboldtræning om søndagen, ugentlige panna træning samt streetfodbold, samt en street cafe om torsdagen hvor der skabes et social rum for piger til at dyrke diverse street aktiviteter. På vegne af de københavnske street udøvere kan vi kun håbe at området får lov til at bestå mange år ud i fremtiden, og ikke går til grunde med en eventuel nedrivning af Bispebuen.

Billeder eller YouTube