LederForEnDag

Hvad går initiativet ud på?

Initiativet LederForEnDag (LFED) afvikles én gang årligt ifbm. et stort kidsvolley skolestævne, hvor LFED coaches skaber nærhed og kvalitet til 2.500 skoleelever i 2.-6. klasse alene i Furesø. LederForEnDag har disse mål: * Skabe en succes oplevelse for ressourcestærke unge 16-20 årige ifbm. coaching/træning af børn * Uddanne ressourcestærke unge i ledelse, coaching, kommunikation, mennesketyper, personlig udvikling. En mini uddannelse på ca. 20 timer fordelt på 3 uger. * Facilitere at flere unge bliver trænere i idrætsklubber. Både nu mens de læser, men også når de senere bliver forældre * Rekruttere spillere til lokale kidsvolley klubber LederForEnDag startede i 2010 i Farum, og er nu også i Rudersdal og Hvidovre Programmet er sammensat af 3-4 forberedelses moduler á 2-3 timer, en coaching dag á 7 timer, og afslutningsmoduler á 2 timer hvor man er hjælpetræner ude i en klub Der udstedes et LederForEnDag bevis dokumentation for de nye kompetencer. Der udstedes desuden et Projekt FrivilligBevis hvis man som forventet når minimum 20 timer Se mere på www.facebook.com/LederForEnDag Program efterår 2014 i Hvidovre: www.lederforendag.dk/program Invitation til efterår 2014 i Hvidovre : www.lederforendag.dk/invitation Se 2 minutters kort video om LFED her: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f-HQGxF6rvI Initiativet er udviklet i Furesø, og senere introduceret i Rudersdal og Hvidovre. 626 gymnasieelever fra 10 gymnasier i Furesø, Rudersdal, Hvidovre, Valby og Ballerup har siden 2010 gennemført LFED.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

LFED faciliterer beviseligt flere medlemmer og flere kompetente trænere i de lokale volleyball klubber: *Allerede i 2011 fordoblede Farum Volleyball Klub medlemsantallet med 28 nye betalende kidsvolley spillere, samt 6 hjælpetrænere i rekrutterings perioden af LFED, hvoraf tre af trænerne fortsatte som trænere efter sommerferien, hvor de stod for et helt nyt kidsvolley hold. *Året efter var der igen 25 nye betalende kidsmedlemmer i klubben og 2 nytilkomne forældre startede som trænere et helt nyt hold efter sommer ferien. Som direkte resultat af LederForEnDag *Også i Hvidovre er LederForEnDag både i 2012, 2013 og 2014 en integreret del af kidsvolley skolestævnet, hvor LederForEnDag initiativet faciliterer øget rekruttering af både medlemmer og trænere. * Desuden er 626 kommende forældre klædt på til, og inspireret til at blive frivillige for deres børn, når de engang bliver forældre. Ovenstående er gratis for både idrætsklubberne og LederForEnDag coaches, betaling sker via gymnasierne og fra de forældre som ender med at melde nye børn ind i klubben. Forberedelses modulerne financieres via sponsorer, bl.a. via gratis foredragsholdere som Henning Dyremose (Finansminister og TDC), Anders Eldrup (DONG), Morten Hübbe (Tryg) Kasper Hjulmand (FCN), Michael Trolle (DVBF) og mange flere.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

LederForEnDag initiativet rammer plet på meget højt niveau mht. Danskernes Idrætspris tre kriterier: Kompetence: LFED har et ekstremt højt kvalitets og ambitions niveau. Evalueres til 8,8 på en skala fra 1-10 af LFED coaches. Skaber væsentlig kompetencevækst hos både LFED coaches og idrætsklubberne. Se mere om forberedelse, afvikling og udførsel på www.facebook.com/LederForEnDag Effektivitet og værdiskabelse: LFED er allerede gennemført af 626 unge, som er Danmarks kommende træner/ledere. I tillæg har LFED skaffet en masse nye kidsvolley spillere i både Farum, Holte og Hvidovre. LFED kan nemt integreres med de allerede eksisterende kidsvolley skolestævner som afholdes over 200 steder i Danmark. Økonomi: Gynnasierne/sponsorer/frivillige betaler for sessionerne inkl. T-shirts til LFED deltagerne. Integrationen med Volleyball klubberne udføres med underskudsgaranti, så klubben enten får et lille overskud eller en neutral økonomi. Initiativet leverer den ekstra rekrutterings indsat i klubben inkl. hjælpetrænere, hvorfor den frivillige indsats i klubben er minimal. LFED har derfor en ekstremt høj effektivitet og værdiskabelse for klubbens ledelse og frivillige Innovation: LFED er et af Danmarks absolut største og mest succesfulde ProjektFrivillig projekter (se www.projektFrivillig.dk) og en inspiration for andre allerede. LFED formår på unik måde at skabe win-win for alle interessenter: Gymnasier, gymnasieelever, skoler, skoleelever, idrætsklubber, lokal kommunen. LFED er ledende artikel i antologien Unge mUligheder udgivet af Projekt Frivillig. Download bogen her: www.projektfrivillig.dk/Webnodes/Unge+muligheder+-+uden+omslag/16919. LFED har allerede været til inspiration lokalt ifbm. udvikling af Coach Academy for 8.-9. klasseelever, og andre kommuner end Furesø har som nævnt taget initiativet til sig.